Krisläge i bekämpningen av skadeinsekter

avTT

1 av 2 | Foto: Josefina Sköld/Skogsstyrelsen
Granbarkborren är den skadligaste insekten för svensk granskog. Arkivbild.

Den varma sommaren 2018 medförde optimala förutsättningar för granbarkborren.

Omkring 2,5 miljoner kubikmeter skog i södra Sverige omfattades av angrepp, vilket kostade skogsägare runt en miljard kronor. Under 2019 lär skadorna bli minst lika stora, enligt Skogsstyrelsen, och vid ännu en torr sommar kan skadorna femdubblas.

Därför har Skogsstyrelsen bildat en krisgrupp och nu kommit fram till att utöka bekämpningen av granbarkborren till en stor del av Götaland men också delar av södra Svealand.

"Vi står inför ett mycket allvarligt läge när det gäller skadeinsektens utbrott med risk för miljardförluster för skogsägarna", säger Mats Carlén, Skogsstyrelsens regionskadesamordnare i region Syd, i ett pressmeddelande.

ARTIKELN HANDLAR OM