Föräldrar i protest

NYHETER

”Fel att lägga ner en fungerande skola”

Foto: Nagat Abubaker, ordförande i föräldrarådet, lämnar över en protestlista med 3 000 underskrifter till skolborgarrådet Lotta Edholm.

Nu protesterar föräldrarna mot nedläggningshotet över en rad Stockholmsskolor.

I går fick skolborgarrådet Lotta Edholm, fp, ta emot en lista med 3 000 underskrifter.

Som Punkt SE tidigare rapporterat hotas 14 av Stockholms skolor av nedläggning. Cirka 3 700 elever går på de hotade skolorna.

En konsultfirma har på uppdrag av Stockholms stad sett över möjligheterna till en lokaleffektivisering av grundskolorna – med nedläggningsförslagen som resultat. I stället hänvisas eleverna till andra skolor.

”Vi tycker att det är fel”

I går lämnade upprörda föräldrar vid Dalhagsskolan i Kista över en protestlista till skolborgarrådet Lotta Edholm, fp, utanför stadshuset.

– Vi tycker det är fel att lägga ned en fungerande skola där både barn, lärare och elever trivs, säger Yasmina Yacoubi från skolans föräldraråd.

”Vi lyssnar natuligtvis”

Men enligt Lotta Edholm är konsultrapporten endast ett underlag för en fortsatt utredning.

– Vi lyssnar naturligtvis på vad föräldrarna tycker. Och alla 14 skolorna kommer absolut inte att läggas ned. Men när beslut fattas är inte klart – den här processen kommer sannolikt att pågå i flera år, säger hon.