Nära 15 000 har personlig skylt

NYHETER

Pengarna har finansierat

Foto: Vilken väljer du? Bildmontaget visar tre existerande skyltar som rullar på svenska vägar. Texten får inte vara stötande eller innehålla företagsnamn.

Svenska bilägare har köpt personliga registreringsskyltar för mer än 100 miljoner kronor sedan Vägverkets försäljningsstart 1988.

Många som skaffat sig en personlig skylt har haft djurriket för ögonen. På landets vägar rullar bilar med namn som Grisen, Larven, Grodan, Hästen, Huggorm, Gorilla, Lejonet, Katt och Kobran. Andra har hämtat inspiration från filmens och litteraturens värld: ögonstenen har skyltats med Gandalf, Batman, Gollum och Helgon 1. Det är också möjligt att möta Häxan, Fatman, Morfar och Mormor ute på vägarna.

Tio miljoner

Totalt har Vägverket sålt 14760 personliga registreringsskyltar. En skylt kostar 6000 kronor och gäller i tio år. Intäkterna från försäljningen går till Skyltfonden som i sin tur finansierar trafiksäkerhetsprojekt.

– Vi får in cirka tio miljoner kronor per år, säger Anita Ramstedt som arbetar med Skyltfonden på Vägverket.

Mer än 500 projekt har finansierats med medel ur fonden sedan starten för 20 år sedan.

– Saab, till exempel, har fått ekonomiskt stöd för att ta fram en prototyp till ett alkolås, säger Anita Ramstedt.

Ett annat exempel är Karlstads universitet som fått pengar för forskningsprojektet ”Vildsvin och vägar”.

Biluthyrningsfirman Mabi är den enskilt största köparen av personliga registreringsskyltar. Företaget har utrustat 1200 av sina hyrbilar med Mabi-skyltar till ett värde av cirka sju miljoner kronor.

– Slår man ut kostnaden per fordon och de tio år som skylten gäller så blir det cirka en krona per dag – det är en väldigt billig exponering med tanke på hur mycket bilarna syns runt om i Sverige, säger Ronnie Brodin, operativ chef på Mabi hyrbilar.

Kända varumärken

Skyltarna får, enligt regelverket, inte vara stötande. De får inte heller innehålla företagsnamn – såvida inte skriftligt tillstånd från den som äger rätten till namnet bifogas. Trots det har misstag skett.

Bland skyltarna som Vägverket utfärdat finns flera kända varumärken, däribland Disney och Volvo.

Joakim Jardenberg, 40, i Helsingborg ansökte och beviljades en registreringsskylt med teckenkombinationen Google. Sökmotorn med samma namn är en av de största i sitt slag. Företaget som är värderat till flera hundra miljarder kronor har hört av sig till Vägverket med invändningar.

– Användandet av varumärken bör vara fritt i icke-kommersiella sammanhang – det är därför jag vill få den här frågan prövad. En registreringsskylt, menar jag, är inte ett kommersiellt sammanhang, säger Joakim Jardenberg.

TT