Försökte ta livet av sig – skickades hem

NYHETER

Några dygn senare tog kvinnan sitt liv

En kvinna som försökte ta livet av sig, skickades hem efter 16 timmar på Sundsvalls sjukhus.

Två dygn senare begick hon självmord.

Hennes anhöriga har nu anmält saken till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Kvinnan vårdades på flera olika psykiatriavdelningar. Hon och hennes anhöriga upplevde att de ofta tvingades tjata sig till vård. När kvinnan togs in skickades hon snabbt hem igen, bland annat med motiveringen att avdelningen var överbelagd.

I höstas kom kvinnan i kontakt med vården för sista gången. Hon kom in till Sundsvalls sjukhus med ambulans efter att ha försökt ta sitt liv. Hon skickades hem 16 timmar senare, skriver Sundsvalls tidning. Två dygn senare tog hon sitt eget liv.

Den psykiatriska klinikens chef Kristina Mårtensson kan inte uttala sig i kvinnans enskilda fall.

– Rent allmänt kan jag säga att man inte släpper hem någon som misstänks ta livet av sig. Men visst kan det bli felbedömningar ibland. Samtidigt visar en del undersökningar att antalet självmordsförsök faktiskt kan öka när man är inlagd, säger Kristina Mårtensson till Sundsvalls tidning.

Susanna Vidlund