”Sverige bra på att påverka”

NYHETER

Björn von Sydow (s)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

- Ja, jag tror det eller åtminstone göra så att vi minskar riskerna för en global uppvärmning. Transporterna och uppvärmningen måste vi få med mindre påverkan på klimatat. Om det kan ske med tekniska förbättringar vore det det bästa. Men se på trängselskatten här i Stockholm . den påverkade vår livsstil och resultatet blev flera mycket positiva miljöförbättringar. Jag tycker vi ska ha den skatten och den typen av förändringar av vår livsstil.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

Aktiv internationell samverkan är det viktigaste vi kan göra i Sverige och EU, för att här i Europa få fram dem begränsningar som svarar mot Kyotoavtalet. Och sedan pressa de som ännu inte accepterat avtalet att göra det. Sedan får vi gå vidare, för när jordens befolkning ökar och förbrukar alltmer energi, måste vi dra ned på utsläppen ännu mer. Sverige är bra på att påverka internationellt!

Regeringen har utlovat en skattereduktion på 10 000 kronor för privatköp av miljöbilar. Är det en bra idé?

- I princip är det bra med skattestimulanser/ rabatter, men allt beror på utformningen och hur en skatt/ rabatt slår. Och rabatter måste finansieras - inga ”dynamiska effekter” här inte.

Människans utsläpp av växt­hus­gaser påverkar Sveriges och jordens klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen? Aftonbladet frågade riks­dagens 349 ledamöter.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM