Journalistavtalet klart

NYHETER

Konflikten mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna är över.

Parterna har enats om ett nytt avtal. Alla stridsåtgärder avbryts.

Avtalet ger en löneökning på 4,0 procent första året, 3,2 procent andra året och 3,0 procent tredje året.

När det gäller de visstidsanställda finns det förbättringar i det nya avtalet, skriver SJF i ett pressmeddelande:

”Tidningsutgivarna åtar sig att se till att tidningsföretagen har en mer ansvarsfull hållning och inte sätter utlasning i system. Dessutom införs den så kallade 2-5-regeln. Den innebär att journalister som under en femårsperiod varit anställda i minst två år automatisk ges en fast tjänst.”

Garantier för lågavlönade

Enligt SJF innebär avtalet en stor framgång i låglönefrågan.

I år blir det en generell lönehöjning som ”i princip ger minst 900 kronor i månaden till alla journalister”. Dessutom ger avtalet ett engångsbelopp på 5000 kronor till alla i retroaktiv ersättning sedan 1 april i år.

De två kommande åren finns garantier för dem med låg lön och minst 15 år i yrket. Avsikten är att så gott som alla ska uppnå 25000 kronor under avtalsperioden, enligt SJF.

Jag är nöjd med avtalet även om nästan två veckors konflikt i branschen innebär ett stort jobb för tidningsföretagen att återskapa förtroendet för sin verksamhet hos läsarna, säger Björn Svensson, förhandlingschef på TU till TT.

Kan bli dyrt för småstadstidningar

– Ett avtal är en kompromiss och en helhet men det som var svårast för oss var löneprofilen i avtalet. Hela avtalet ligger på 10,2 procent, precis som arbetsmarknaden i övrigt. Men profilen är sådan att det blir begränsat utrymme för individuell lönesättning och det är något som vi beklagar.

– Det finns i vår bransch både tidningar med god lönsamhet och tidningar med sämre lönsamhet. För många tidningsföretag som även i en högkonjunktur lever på ganska marginella resultat betyder varje ökad kostnad en belastning.

Enligt Björn Svensson på TU blev avtalet dyrt för många små tidningar.

– Det finns en profil i det här avtalet där många mindre företag kommer att få betala mer än 10,2 procent, säger han.

Detta hänger samman med låglönesatsningen som TU tvingades gå med på.

TT