Mona vill rusta upp förorterna

NYHETER

Miljardregn över miljonprogrammen

Foto: Mona Sahlin utlovade 15 miljarder kronor för att lyfta miljonprogramsområdena.

BOTKYRKA

Mona Sahlin tycker att (s) har svikit förorten.

– Vi har inte varit här, säger hon.

Nu lovar hon miljardregn över miljonprogrammen.

Förorterna ska rustas upp. I sitt sommartal i Botkyrka i går utlovade Mona Sahlin 15 miljarder kronor för att lyfta miljonprogramsområdena:

Jobben – en satsning som riktar sig mot invånarna i förorterna.

Äldreomsorgen – alla ska ha rätt till äldreomsorg med personal som pratar ens eget språk.

Skolan – större lärartäthet i problemskolor än i andra skolor.

Trygg fritid – ungdomsgårdar med gratis verksamhet i alla kommuner, mobila polisteam som är välkända i bostadsområdena, bättre belysning längs gångvägar.

Miljön – halverad energianvändning i de upprustade områdena senast 2016.

Kollektivtrafiken – pengar från trängselskatten ska styras tillbaka till kollektivtrafiken, framför allt i förorterna.

En socialdemokratisk förening i varje förort.

Finnas överallt

– Vi ska finnas där människor finns. Det gör vi inte i dag. Vi ska inte bara komma när det är valrörelse, säger Mona Sahlin.

Totalt kommer programmet att kosta 30 miljarder, men om socialdemokraterna vinner valet ska staten bara stå för hälften.

Alla måste delta

– Till det kommer vad kommuner, allmännytta, bostadsbolag och energibolag också måste ställa upp med. Det här är inte något som bara staten eller kommunerna kan göra. Det måste vi göra ihop.

Hur programmet ska finansieras är inte klart.

– Finns det inte reformutrymme får man prioritera, säger Mona Sahlin utan att precisera närmare.

Svikit förorten förut

Det var en självkritisk partiledare som uppträdde i Botkyrka. Hon menar att (s) tidigare har lämnat förorten i sticket.

– Ja, genom att inte vara här och att inte ha speciellt många företrädare som kommer härifrån. Det har varit ständiga projekt. Och vi har inte heller tagit diskrimineringen på tillräckligt stort allvar.

Läs mer

Eva Buskas