Fler särskilda boenden för pensionärer

NYHETER

Öronmärkta pengar i årets budget

Regeringen vill satsa 1,9 miljarder på äldreomsorgen det närmaste året – främst för att öka antalet platser i särskilt boende. Men reaktionerna på förslaget går isär.

– Det är en utmärkt satsning, säger Ann Lindgren, ordförande för SPF, Sveriges pensionärsförbund.

– Det här är ingen förbättring, säger Lars Wettergren, ordförande för PRO, Pensionärernas riksorganisation.

Av de 1,9 miljarder som regeringen under nästa år kommer att lägga på äldreomsorgen, viks en halv miljard för ett särskilt investeringsstöd för ny- och ombyggnation av fler platser i särskilt boende för äldre.

– Fler bostäder för de äldre som vill flytta är en av de absolut viktigaste frågorna för våra medlemmar. I dag bor många kvar hemma fast de inte vill, säger Ann Lindgren på SPF.

Mellanboenden

Regeringen vill också utreda olika former av mellanboenden, för dem som inte längre vill bo kvar hemma men ännu inte har ett sådant behov av vård eller service att ett särskilt äldreboende är nödvändigt. De vill också avsätta pengar till fler läkare i äldrevården, förbättra det sociala innehållet i äldreomsorgen samt utveckla demensvården.

– Nu gäller det att ligga på för att se till att detta verkligen blir av. Räcker inte pengarna så får man se över det i nästa budget, säger Ann Lindgren.

”Hamnar i strykklass”

Lars Wettergren, ordförande för PRO, är långt ifrån lika positiv som Ann Lindgren.

– Ålderspensionärer och förtidspensionärer hamnar i strykklass. Sänkningen av inkomstskatten kommer till exempel inte pensionärerna till del, vilket känns som en klar markering mot pensionärerna, säger han.

– Och höjningen av bostadstilläggen är lägre än de som den förra regeringen aviserat. Alliansen föreslår att de höjs till 93 procent, den förra regeringen ville ha upp dem till 95 procent, fortsätter Lars Wettergren.

Bara 200 miljoner mer

Han påpekar också att de 500 miljoner kronor som ska gå till fler platser i särskilt boende är bara 200 miljoner mer än vad den förra regeringen redan beslutat om.

– Göran Hägglund sa i valrörelsen att pensionärerna halkat efter. Med den här budgeten kan inte jag se att de får någon chans att komma ifatt, säger Lars Wettergren.

Fler satsningar inom vård och omsorg:

Annica Lundbäck