”Mora” riskerar förlora jobbet

NYHETER

Brandförsvaret måste spara 60 miljoner

Foto: svåra tider Anders "Mora" Eriksson på Solna brandstation är bekymrad över vad som händer när politikernas sparkrav blir verklighet.

Brandförsvaret i Stockholm tvingas skära ner med 60 miljoner kronor.

Försämringarna blir dramatiska, enligt en ny rapport.

– Jag är orolig för om vi kommer att klara jobbet över huvud taget, säger brandmannen Anders "Mora" Eriksson.

Brandförsvarets budget ska minskas med sammanlagt 60 miljoner kronor på två år, har den nyvalda borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus beslutat.

Enligt en konsekvensutredning som brandkåren själv gjort kommer nedskärningarna att få allvarliga konsekvenser.

Nuvarande bemanning om 89 tjänstgörande brandmän dygnet runt naggas i kanten och antalet man vid utryckning minskas från nio till sju.

Blir långsammare

Enligt utredningen innebär detta bland annat följande:

Förmågan att bekämpa stora bränder kommer att försämras.

Livräddande insatser vid brand i byggnad kommer att ta längre tid.

Rökdykarna kommer att få det svårare.

Matts Jangerstad, brandman och Kommunals skyddsombud, säger:

– Politikerna har fattat ett beslut utan att först analysera situationen. Det här kommer att försämra säkerheten för såväl personal som invånare.

19 000 protester

Brandmännen har lämnat över 19 000 namnunderskrifter i protest till den ytterst ansvarige politikern, miljö- och fastighetsborgarrådet Ulla Hamilton (m).

Och Kommunal försökte genomföra en blockad mot nedskärningarna, men den stoppades snabbt av Arbetsmiljöverket.

Kan sägas upp

Rökdykaren Anders "Mora" Eriksson, känd från tv-programmet Livräddarna, är en av många kritiska brandmän.

– Jag är jätteorolig för att vi kommer att klara jobbet över huvud taget. Tidigare har vi varit tre man som sprungit in i ett hus. En som forcerar dörren och bär utrustning och två rökdykare, säger Eriksson.

– Nu blir det bara rökdykarna kvar. Och vi kommer att vardera ha 50 kilo packning i stället för 30 att bära, säger Eriksson.

Anders Eriksson är dessutom rädd för att förlora jobbet. Brandförsvaret försöker nu köpa ut äldre brandmän.

– Men hela personalminskningen kommer inte att klaras med detta. Sen är det sist in-först ut som gäller. Jag har jobbat i fyra år och ligger i farozonen.

–Det är ingen lustig känsla. Jag är orolig.

Oisín Cantwell