Expert: Män hämnas genom barnen

NYHETER

Vårdnadstvisterna som slutar med mord har inget med kärlek till barnen att göra.

– Den som dödar saknar förmåga att sätta barnets bästa först, säger advokat Elvy Wicklund.

Vårdnadstvisterna som slutar med mord har inget med kärlek till barnen att göra.

– Den som dödar saknar förmåga att sätta barnets bästa först, säger advokat Elvy Wicklund.

Männen som dödat sina exkvinnor för att de inte fått så mycket umgänge med barnen som de velat säger sig ofta agera i desperation.

De är förtvivlade över att det som en gång varit en familj plötsligt är borta.

Extrema känslor

– Vid skilsmässor kommer det fram egenskaper hos folk som väl aldrig annars skulle komma fram. Det rör sig om vanliga känslor fast i en extrem form, säger chefsöverläkare Göran Källberg vid rättspsykiatriska kliniken i Säter.

Många gånger har det tidigare förekommit våld i relationen som också ofta präglas av kontroll och makt.

– Kvinnan lämnar mannen och är så att säga färdig med relationen. Mannen, som har ett kontrollbehov oavsett om han har en ny kvinna eller inte, märker då att han inte kan komma åt henne längre. Då försöker han göra det via barnen, säger Elvy Wicklund som har mångårig erfarenhet av att företräda kvinnor i vårdnadstvister.

Hon menar att tvisterna ofta är ett sätt för mannen att återta kontroll över kvinnan och alltså inte har så mycket med barnen att göra:

Bitterhet och hat

– Det kan aldrig vara fråga om kärlek till barnen när man dödar deras mor.

Göran Källberg har undersökt några män som dödat i en vårdnadstvist.

– De kan inte se att det ter sig så fullständigt ologiskt.

– Ofta rör det sig om bitterhet och hat som kan ha rötter i trassliga och lite dubbla relationer–men det urskuldar inget, säger han.

Karin Östman, Zendry Svärdkrona