Fosterbarn kräver skadestånd av Göteborg

NYHETER

Göteborgsmedlemmarna i föreningen Stulen barndom överlämnade på torsdagen en skrivelse till kommunalrådet Annelie Hulthén.

Där kräver de skadestånd av Göteborg stad för den behandling de varit utsatta för som foster-, barnhems- och adoptivbarn mellan 1940- och 1970-talen.

Foto: Kommunalrådet Annelie Hulthén fick ta emot Stulen Barndoms begäran om skadestånd.

Blir kommunens respons negativ ämnar föreningen gå vidare till tingsrätten med en grupptalan.

- Vi tänker inte ge oss, säger föreningens projektledare, Peter Lindberg.

Föreningen har 650 medlemmar i landet och en grupptalan har tidigare lämnats in till Stockholms tingsrätt.

Kraven var att rutinerna kring barns omhändertagande ändras, att kommunerna ber offentligt om ursäkt samt att myndigheterna ersätter de drabbade med en miljon kronor per person och år i fosterhem.

Går direkt på kommunen

Stockholms tingsrätt prövade inte fallet då man ansåg att kommunens eventuella skadeståndsskyldighet måste prövas individuellt.

Taktiken ändrades därför i Göteborg, där man i stället för att gå direkt till tingsrätten först vänder sig till kommunen, och om det så småningom även där blir en grupptalan, så har föreningen tagit fram 14 personers fall med snarlika bakgrunder.

Även i Malmö avser föreningen att agera.

Stulen barndom avser att driva fallen vidare så långt det går.

TT