150 jobb bort på Swedish Meats

NYHETER

Stockholm

Över 400 jobb på Swedish Meats anläggningar i Skåne berörs då företaget organiserar om och rationaliserar sin köttproduktion i Sydsverige. Totalt försvinner 150 jobb.

Det framgår av den strukturplan som slakterikoncernen beslutade om på onsdagen.

All produktion läggs ned i Helsingborg. Slakten av grisar flyttas till Kristianstad och nötslakten till Kävlinge i väntan på en nytt modernt nötslakteri som ska stå färdigt någonstans i södra Småland eller norra Skåne vid halvårsskiftet 2008.

Därefter läggs Kävlingeanläggningen ned. Charkuteriproduktionen i Kävlinge flyttas till andra charkanläggningar. En mindre anläggning för konsumentförpackat kött läggs ned och samordnas med en större i Uppsala.

75 miljoner plus

Swedish Meats ledning räknar med att kostnaderna för hela paketet hamnar kring hundra miljoner kronor men räknar med en årlig resultatförbättring på 75 miljoner kronor.

Koncernens informationsdirektör Hampe Moberg hävdar för TT att åtgärderna både är nödvändiga och brådskar:

- Vi förlorar 1,5 miljoner kronor varje vecka på att skjuta upp beslutet, säger han.

Enligt Moberg kommer de flesta berörda att erbjudas nya jobb andra anläggningar. Netto minskar antalet anställda med cirka 150.

Besviket fack

Men Christian Jensen, livsmedelsfackets ordförande på SPL där 220 mister jobbet i Helsingborg, anser att det är en klen tröst.

- De flesta är ju rotade här och sina familjer. De kan svårligen tänka sig att pendla kanske 22 mil varje dag, säger han.

Enligt Jensen har facket inte fått vara med och utforma åtgärdspaketet. Förbundets ombudsmän ska kallas in för att bistå under mbl-förhandlingarna.

Exakt var det nya nötslakteriet, som kommer att sysselsätta 30 personer, placeras är inte klart. Viktiga faktorer vid valet av plats är var de flesta slaktdjuren finns och den åttatimmarsregel som gäller vid transporter.

Thomas Hamberg/TT