Glest mellan bilarna i Stockholm

NYHETER

I Stockholm finns det färre bilar per 1000 invånare än i något annat län i Sverige.

Biltätast är det på Gotland.

Det visar siffror hämtade ur branschorganisationen Bil Swedens årsbok.

Foto: Stockholm har lägst biltäthet med 401 bilar per 1000 invånare.

Flest bilar per invånare finns på Gotland som är biltätast i landet med 552 personbilar per 1000 invånare. På andra plats kommer Dalarnas län följt av Jämtland. Stockholm har lägst biltäthet med 401 bilar per 1000 invånare.

Av alla svenskar är det 83 procent som äger eller har tillgång till bil. Vanligast med bil är det hos sammanboende med barn medan ensamstående kvinnor med barn i lägst utsträckning har bil.

Volvo vanligast

Volvo är fortsatt den klart vanligaste bilen i Sverige. Var fjärde bil som rullar på vägarna är en Volvo. Därefter kommer Volkswagen och Saab som inte ens tillsammans når upp till Volvos dominans.

Sverige har glesare mellan bilarna än många andra länder om man räknar antal bilar (personbilar, lastbilar, bussar) per kvadratmeter, uppger organisationen i sin årsbok.

Fler än Norge och Finland

I Sverige finns det 10 bilar per kvadratmeter. Det kan jämföras med Nederländerna som har 202, Belgien 184, Tyskland 139 och Storbritannien 138 bilar per kvadratmeter. Norge och Finland har ännu glesare mellan bilarna än Sverige med vardera 8 bilar per kvadratmeter. På Island finns det bara 2 bilar per kvadratmeter.

Av de ca 900 miljoner personbilar, lastbilar och bussar som finns i hela världen finns 0,5 procent eller 4,7 miljoner i Sverige. Vart fjärde fordon finns i USA.

TT/Aftonbladet.se