70 procent av läsarna oroas av mobilen

NYHETER

SSI: Använder man handsfree kan man bortse från problemet

En majoritet av aftonbladet.se:s läsare tror att mobilen kan vara farlig.

Men på Statens strålskyddsinstitut, SSI, tonar man ner riskerna.

– Använder man handsfree kan man bortse från problemet, säger informationschef Ulrika Lyth.

På sin hemsida slår Strålskyddsinstitutet fast att det inte finns ”några säkra vetenskapliga belägg för ökad risk för cancer när man använder mobiltelefonen”.

Men bland aftonbladet.se:s läsare finns det många som tvivlar. Nära 40 000 har svarat på frågan ”Oroar du dig för strålningen från din mobil?” Nästan 70 procent svarar ”ja.”

Deras oro får också stöd i en ny studie som visar att cancerrisken ökar med 50 procent under en tioårsperiod för den som pratar i mobilen mer än en timme per dag. SSI har inte tagit del av studien som presenteras i vetenskapstidskriften Occupational Environmental Medicine, och vill därför inte kommentera den.

Istället ger man ett enkelt råd till den som känner oro: Använd handsfree.

Barn och ungdomar

– Det minskar exponeringen i så hög grad att vi inte gör någon bedömning att det finns någon risk, säger Ulrika Lyth, informationschef på SSI till aftonbladet.se.

Det osäkra forskningsläget gör ändå att man uppmanar till viss försiktighet. Alla bör använda handsfree. Rådet gäller framförallt för barn och ungdomar.

– Det beror inte på att de är känsligare utan för att de kommer att använda mobilen under så många år, säger Ulrika Lyth.

Att forskningen ännu inte har kommit fram till något entydigt svar oroar många läsare.

”I framtiden när man tittar tillbaka på den här tiden så kommer vi att skratta åt hur korkade vi var som satte en sådan strålning en cm från vår hjärna med vilje,” skriver en läsare.

Hög säkerhetsmarginal

Andra vill tona ner vår rädsla.

”Jag tror att strålningen är det minsta problemet. Att vara tillgänglig hela tiden är mycket värre. Det är ett stressmoment som inte går omärkt förbi,” menar en.

De gränsvärden som finns för hur mycket strålning en mobiltelefon får avge är internationella och satta med hög säkerhetsmarginal, säger Ulrika Lyth på SSI.

– Men den effektivaste metoden för att undvika strålning är inte att välja en mobil med lågt värde. Det är istället att använda handsfree.