Fjuckby får inte byta namn

Det var i höstas som 15 Fjuckbybor fick nog av alla snuskiga associationer.

De ville byta namn på hemorten - men får nej.

- Förslaget har inte tillräckligt stöd, säger en namnvårdskonsulent.

Det är Institutet för språk och folkminnen i Uppsala som i egenskap av remissinstans har beslutat att orten Fjuckby norr om Uppsala inte får byta namn.

Ett drygt dussin bybor ville att orten skulle få tillbaka det gamla namnet Fjukeby, som orten kallades förr i tiden.

Det var i höstas som 15 Fjuckbybor tröttnade på de eviga skämten kring ortsnamnet och lämnade in en ansökan om namnbyte till lantmäteriverket.

– Förslaget att byta namn på byn har inte tillräckligt stöd hos byns invånare, säger Leif Nilsson, namnvårdskonsulent vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala, till SVT:s ABC-redaktion.

Minoritet

I Fjuckby bor idag sammanlagt ett 50-tal personer.

Att ett 15-tal ville byta namn räcker alltså inte, trots tungt vägande skäl i den begäran som lämnades in i augusti förra året.

Där motiverade ortsborna sin begäran med att ortsnamnet idag "rent spontant och återkommande leder till associationer gällande vissa könsrelaterade aktiviteter".

- Vi upplever det som besvärande, tröttsamt och ofördelaktigt att namnet på vår vackra uppländska hem- och bostadsort ständigt leder till löjeväckande och tvetydiga associationer, sa Katriina Flensburg, talesperson för ortsborna som nu fått avslag.

Beslutet väntas bli vägledande även för andra orter med tvetydiga namn som kan ge sexuella associationer.

Bland exemplen som uppges i ansökningen nämndes Onansbygd, Rumpsjön, Lem, Bögholmen, Muslickberget, Ballekåtan, Kukasjärvi, Brittas Hål, Snålkuk, Valefittan och Djuparöven.

Andra artiklar:

Caroline Olsson

Publisert: