Frikända efter skräckläger

NYHETER

Brottet hann preskriberas – ledare vid judoläger i Stockholm åtalades för misshandel

Foto: Sköt på barnen En ledare hetsade två pojkar att skalla varandra och barnen besköts också med paintballgevär.

Lägret kallades Dödskallelägret och skulle avslutas med en skräcknatt.

Övningarna spårade fullständigt ur och hela klubbstyrelsen avgick.

Nu har tingsrätten valt att fria de två ansvariga ledarna på lägret.

De två judoledarna hade åtalats för misshandel och hot mot flera barn på ett sommarläger arrangerat av judoklubben IK Södra.

Bägge ledarna frikändes på fredagen av Södertörns tingsrätt.

Domstolen anser det inte bevisat att en av männen begått de brott som han åtalats för.

Hann preskriberas

När det gäller den andre ledaren har tingsrätten funnit att han gjort sig skyldig till ringa misshandel, men eftersom brottet begicks för mer än två år sedan är det preskriberat. Av det skälet frias han från misstankarna.

Männen var sommaren 2005 ledare på ett läger för barn som judoklubben IK Södra hade i södra Stockholm. Lägret kallades för Dödskallelägret. Det spårade fullständigt ur. I samband med lägrets avslutning genomfördes en tävling med inslag av skräck. Barn besköts med paintballgevär och grävdes ned i marken.

Styrelsen avgick

När föräldrarna fick veta vad som hänt deras barn i skogen natten till 29 juli 2005 blev de rejält upprörda. Polisen inledde en utredning och klubbens styrelse avgick.

En av ledarna har erkänt att han i mörkret avlossat flera skott mot barnen med ett paintballgevär. Skotten träffade flera barn som klagade över smärta.

Tingsrätten anser att beskjutningen mot barnen att betrakta som ringa misshandel, men poängterar att åtalet väcktes mer än två år efter händelsen och därmed har brottet preskriberats.

aftonbladet.se/TT