”Finns inget liknande fall”

NYHETER

Att Trolius dömdes till minimistraffet, fyra år för grov våldtäkt, beror, enligt hovrättslagman Bengt Sagnert, på omständigheterna i fallet.

– I lagen står att det ska tas hänsyn till om den dömde drabbas av andra konsekvenser av domen. Och i det här fallet är det högst sannolikt att han även förlorar sin läkarlegitimation, säger hovrättslagman Bengt Sagnert.

Brott brukar vanligtvis rubriceras som grov om de funnits flera förövare inblandade eller om våldsanvändningen har varit särskilt grov.

– Vi har resonerat mycket, eftersom vi i Troilius fall inte hade några liknande fall att jämföra med. Men på grund av att han som läkare missbrukat patientens förtroende och eftersom han gett narkosmedel för att kunna begå övergrepp anser hovrätten att våldtäkten bör betraktas som grov, säger Bengt Sagnert.

Men att Troilius skulle ha utsatt sin patient för livsfara styrktes inte av hovrätten.

– Vi gick inte på åklagarens linje där, utan stannade vid att det funnits ett medvetet risktagande, säger Bengt Sagnert.

Högsta domstolen

Hovrätten menade i sin dom att Trolius saknar trovärdighet.

– Vi tror inte på Troilius framställning om att de skulle ha haft frivilligt sex. Vi menar att hans historia ändrades efter SKL-utredningen för att passa bevisläget, säger Bengt Sagnert.

Han utesluter dock inte att fallet kommer att tas till Högsta domstolen.

– Det skulle i så fall vara om det finns ett prejudicerande intresse i om våldtäkten är grov eller inte. Det finns nämligen inget liknade fall att jämföra med, säger Bengt Sagnert.