Lurade till sig föräldrapenning

NYHETER

Kvinna dömd till villkorlig dom för bedrägeri

En 47-årig kvinna i Umeå begärde föräldrapenning för sjukt barn trots att hon arbetade.

På tisdagen dömdes hon till villkorlig dom och 2400 kronor i böter.

Kvinnan, som jobbar heltid, har vid fem tillfällen begärt föräldrapenning för sjukt barn trots att hon arbetat eller haft semester de dagarna.

I maj 2004 begärde hon föräldrapenning för två dagar trots att hon enligt arbetsgivaren bara var borta den ena dagen.

Fem fall av bedrägeri

I juni ansökte hon på liknande sätt om föräldrapenning för tre dagar trots att hon delvis jobbat de dagarna samt att hon hade semester den sista dagen. Ytterligare tre exempel på bedrägeri togs upp i tingsrätten.

Kvinnan har erkänt att hon fått för mycket föräldrapenning men hävdar att det berott på slarv från hennes sida och att hon därför inte kan stå till svars för det.

Döms till villkorlig dom

Tingsrätten anser att kvinnans förklaring hade varit trovärdig om det framkommit att hon ibland redovisat mer och i bland mindre föräldraledighet.

Men eftersom det genomgående rört sig om redovisning till förmån för henne bedömer tingsrätten att kvinnan medvetet försökt lura till sig föräldrapenning.

Kvinnan döms därför till villkorlig dom och ska betala dagsböter på totalt 2 400 kronor.