Åklagaren yrkar på bötesstraff

NYHETER

Åklagaren yrkar på bötesstraff för de sju män som åtalats för mutbrott i samband med en resa för sjukhuspersonal i Jönköping.

Statsåklagare Nils-Eric Schultz anser dock att Jönköpings tingsrätt borde överväga ett strängare straff, villkorlig dom, för den läkare som var chef på den aktuella kliniken när femdagarsresan till Prag företogs i augusti 2003.

Åklagaren beskriver rättegången som ett svenskt pilotfall, särskilt i frågan om vilka brott de åtalade döms för. Vilken påföljd som utdöms anser han vara mindre viktigt.

– Hur rätten än dömer, blir det ett viktigt budskap till ett antal intressenter inom vården, sade Schultz.

Tre läkare åtalade

För att få råd med resan till Prag samlade kliniken vid Ryhovs länssjukhus in 64000 kronor från sju läkemedels- och implantatföretag, som man hade kontakt med och använde produkter från. 42 personer deltog i resan. Tre läkare och sju representanter för företag är åtalade, för mutbrott respektive bestickning.

Företagens representanter har hävdat att det belopp var och en bidragit med måste delas med antalet deltagare på resan, vilket i flera fall får summor omkring en hundralapp som resultat.

Men åklagaren hävdar att varje företags bidrag till resan ska anses vara riktat till kliniken som sådan, och dess chef.

På förmiddagen vittnade två sjuksköterskor, av vilka en är chef för den aktuella vårdenheten, om att man hade problem på kliniken innan resan gjordes. Enheten hade fått en ny typ av patienter med stort vårdbehov, som man inte var van vid. Det hade lett till dålig arbetsmiljö och ett letande efter nya, fungerande rutiner.

– Klinikchefen fick tillbaka en lyckligare personal efter resan till Prag, sade åklagaren i sin plädering.

”Rekreation”

Nils-Eric Schultz beskriver resan som rekreation med ett inlagt studiebesök, på ett sjukhus i Prag. Om man i stället bokat in sig på en kursgård i Sverige i två dagar hade det kanske inte behövts några bidrag från företag, utan räckt med den finansiering kliniken och personalen själv ändå stod för.

Åklagaren hävdar att företagens bidrag var ett tack, eller en belöning, för att kliniken använde deras produkter.

I eftermiddag ska de åtalades advokater hålla sina pläderingar.

TT