Läsarna: Klädregler skyddar barnen

NYHETER

En majoritet av aftonbladet.se:s läsare vill att svenska skolor inför klädesregler.

Klädkoder uppfostrar barnen och skyddar dem mot en ”hård” ungdomskultur, enligt läsarna.

”Visst ska det vara lite grundstil i skolan. Den grundinställningen är självklar hos mig och borde vara det hos alla”, skriver signaturen Kullhagen i aftonbladet.se:s forum.

Och det är många som håller med honom. Flera läsare med barn berättar om oro för mobbning och sexuell objektifiering i skolan.

”Vi har en skyldighet att vaka och ledsaga våra barn så att de får en så bra uppväxt som möjligt. Jag kan mycket väl tänka mig att det är tufft i skolan i dag, men den här typen av åtgärder kan faktiskt vara ett sätt att göra det lättare för barnen”, skriver signaturen maxishbg.

”Barnen bör anpassa sig till klädkoder”

Ett annat resonemang som återkommer är att det i arbetslivet finns klädkoder, som barnen bör lära sig att anpassa sig till.

”Klädkoder finns i det vuxna samhället, och skolan är väl till för att förbereda barn att leva i detta”, skriver signaturen Stumpan82s.

Samma resonemang anväder Björnslettaskolan i Norge för att begränsa elvernas klädesval.

Starka rektioner mot klädregler

Men reaktionerna mot klädregler i skolan är starka. Flera läsare tycker att reglerna kränker elevernas individuella rättigheter.

”Att införa klädkod på ett område där man måste befinna sig enligt lag är enligt mig en inskränkning av uttrycksfriheten. Om något så är den här "incidenten" ett uttryck för moralpanik och en skolledning som inte har tänkt igenom vad deras beslut egentligen innebär, skriver en läsare i forumet.

De läsare som värjer sig mot klädregler varnar också för att reglerna inte ger den effekt som önskas.

”Ska vi börja införa överdrivna regler för våra barn och ungdomar för att föräldrarna inte klarar av att uppfostra sina barn och sätta gränser så är vi mycket illa ute, skriver signaturen Aså.