Inga miljarder till Carnegieägare

1 av 2 | Foto: Det var efter att ha lånat ut stora summor till finansmannen Mats O Sundqvist, bilden, som Finansinspektionen drog in drog in Carnegies tillstånd.
NYHETER

De tidigare ägarna till investmentbanken Carnegie, som förstatligades under finanskrisen 2008, får bara en mindre kompensation av staten. Det är innebörden av den så kallade prövningsnämndens beslut i tvisten mellan statliga Riksgälden och det forna börsbolaget D Carnegie & Co.

Tvisten gällde värderingen av Carnegies verksamhet, bedriven i två dotterbolag, vid tillfället för statens övertagande.

Enligt Riksgälden täckte värdet inte ens statens stödlån till banken på 2,4 miljarder kronor. D Carnegie har, med cirka 11 000 aktieägare i ryggen, i stället hävdat att övervärdet var drygt fem miljarder kronor och att bolaget har rätt till dessa pengar.

Kan inte överklagas

Prövningsnämnden fastställer nu värdet till 2 630 miljoner kronor, vilket innebär att D Carnegie får 230 miljoner kronor. Men bolaget ska också betala Riksgäldens alla kostnader i ärendet.

Prövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

"Värderingen ska ta sikte på det högsta pris som en välinformerad och kapitalstark köpare skulle vara beredd att betala för de pantsatta aktierna den aktuella dagen, inte det värde egendomen skulle kunna ha för aktieägarna vid ett fortsatt innehav", motiverar Prövningsnämnden sitt beslut.

Av beloppet 2 630 miljoner kronor hänför sig 2,1 miljarder till dotterbolaget Carnegie Investment Bank och 530 miljoner kronor till Max Matthiessen.

"Värderingen leder sammantaget till ett belopp som är omkring 230 miljoner kronor högre än det Riksgälden hävdat. Det belopp D Carnegie vunnit anses dock vara så litet i förhållande till vad som varit tvistigt (4,3 procent av 5 300 miljoner kronor) att D Carnegie får betala Riksgäldens alla kostnader i ärendet", skriver Prövningsnämnden.

"Exceptionella risker"

Det var den 10 november 2008, mitt under den globala finanskrisen, som Finansinspektionen drog in Carnegies tillstånd. Beslutet motiverades med att banken tagit "exceptionella risker" genom att låna ut stora summor till en enskild kund, finansmannen Maths O Sundqvist.

Bara några minuter senare tog Riksgälden över verksamheten i Carnegie, för att säkra återbetalningen av statens stödlån till banken. I samma stund förvandlades börsbolaget D Carnegie & Co till ett mer eller mindre tomt skal. Sedan dess har bolaget kämpat för att få kompensation från staten.

"Beslutet från Prövningsnämnden är positivt då det är viktigt för framtida kriser att ha fått fastställt att det är korrekt att en bank som saknar tillstånd ska värderas utan dessa. Det är bra att stödlagen nu prövats", säger Riksgäldens chef Bo Lundgren i ett skriftligt uttalande.

TT