Hostan från förr sprider skräck igen

Multiresistent tuberkulos sprids sedan fem år hisnande snabbt i Europa. En av fem som insjuknat i den dödliga sjukdomen bor i vår världsdel.
– Det är en väldigt oroande utveckling, säger Sven Hoffner, tbc-expert på Smittskyddsinstitutet.
Nu gör WHO upp en krisplan för att minska spridningen av den luftburna infektionen.

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och en tredjedel av världens befolkning bär på bakterien (latent tuberkulos).