Valet sågas av S-toppar

Stig Malm kräver fler kandidater som tävlar öppet mot varandra

Omodernt, odemokratiskt och för långsamt – nu sågas partiledarvalet av flera tunga sossar.

Stig Malm kräver en öppen process där flera kandidater tävlar mot varandra:

– Klarar stora fackförbund och brittiska Labour det, borde vi också göra det. Det är faktiskt en ny tid nu.

Nu växer kritiken mot Berit Andnor och övriga valberedningens sätt att utse ny partiledare. Flera socialdemokrater efterlyser en öppnare och modernare process där kandidater vågar träda fram och säga att de vill ha jobbet.

”En idoltävling”

– Berit Andnor har pekat med hela handen och slagit fast att hon vill ha en traditionell process. Nu har det inte blivit så, för sällan eller aldrig har valet av partiledare haft sådan medial turbulens. Hon har fått just den idoltävling hon inte ville ha, säger statsvetaren Ulf Bjereld (S).

Minst två namn

Han menar att dagens snabba informationssamhälle gör det omöjligt att sköta processen i slutna rum, där man varken vet vilka kandidater man har att välja på eller vad de står för.

Förre LO-ordföranden Stig Malm är också kritisk och kräver minst två namn att välja på när S går till kongress i slutet av mars.

– Jag gillar inte att en valberedning har bestämt vad vi ska rösta på, säger han.

Vill ha ett nytt lag

Johanna Graf, oppositionsråd i Solna, går ännu längre. Hon vill inte utse någon partiledare alls innan man vet vilken politik man vill föra.

– Det här partiet har inte tillåtit moderna ledare att komma fram. Därför har jag föreslagit att man ska vakanssätta partiledarposten och sätta dit en kriskommission. Först måste man ha klart för sig vilken vision, vilket samhälle man vill bygga.

Hon tycker att S ska ta efter Moderaterna och forma ett nytt ledarlag, i stället för att bara byta ut partiledaren.

En rad S-bloggare har tagit saken i egna händer och skickat ut en enkät till ledande socialdemokrater för att få reda på vilka poster de kan tänka sig.

– Vi är väldigt kritiska mot både slutenheten och senfärdigheten. Det är bara sju veckor kvar till partikongressen och vi har fortfarande inga namn. Slutenheten har gjort att namndiskussionen blir forcerad, säger bloggaren Johan Westerholm.

”Bra ordning”

Partisekreteraren Ibrahim Baylan tar lätt på kritiken.

– Frågan prövas då och då på våra kongresser, men hittills har en majoritet av ombuden tyckt att den ordning vi har är bättre.

– Det sätt som valberedningen jobbar på är bra för det innebär att fler får komma till tals, inte bara de som är mediestarka eller röststarka.

Aftonbladet har sökt, men inte nått, Berit Andnor.

Publisert: