Nyheter

Mariana, 89 - för dyr i drift för kommunen

Av: 

Britt Peruzzi

NYHETER

Sonen: De skriver under mammas dödsdom

Han kämpar för sin 89-åriga mamma - och har vunnit två strider.

Nu går sonen tredje ronden mot Sundvalls kommun.

– Jag strider till sista blodsdroppen för min mamma. Man kan inte flytta på gamla bara för att spara pengar, säger Jan Norberg.

De två rummen i servicelägenheten i Sundsvall är inredda med möbler som funnits i Mariana Norbergs liv så länge hon kan minnas. Närminnet, däremot, har ebbat ut i takt med att hennes Alzheimers sjukdom tilltagit.

– Mamma behöver trygghet, stabilitet och medicinsk tillsyn, säger sonen Jan Norberg som har mammans fullmakt.

I snart fyra år har han stridit för henne - och fått rätt i två uppmärksammade mål:

• 2010 satte Jan upp webbkameror i mammans lägenhet för att kunna larma i akutfall. Sundsvalls kommun ansåg att kamerorna kränkte hemtjänstpersonalen, en ståndpunkt som ledde till att Mariana omyndigförklarades och kamerorna monterades ner.

• Jan överklagade till hovrätten - som gav familjen rätt i båda fallen.

– Det var som att mamma fick livet tillbaka. Men nu riskerar man det igen.

Efter flera fall i våras bedömde både läkare och hemtjänsten att rullstolsbundna Mariana behövde tillsyn dygnet runt.

Men i september ville ledningen plötsligt flytta henne till ett gruppboende för dementa, ett beslut som Jan Norberg överklagat till Förvaltningsrätten.

– På ett sådant skulle mamma inte få ständig tillsyn utan sannolikt resa sig och falla redan första dagen.

Socialtjänstens biståndshandläggare Ulla Edwardsson skrev i september att Marianas hjälpbehov "bäst kan tillgodoses på ett äldreboende med demensinriktning". I avslutningen skriver hon:

"Önskan att få bo kvar på servicehemmet med hemtjänstinsatser är förståelig men alternativet med hemtjänst är avsevärt mycket dyrare än ett äldreboende."

Jan Norberg är kritisk till att kommunen prioriterar kostnader före det medicinska, och menar att det gått prestige i ärendet.

– Att flytta en multisjuk gamling som väger 48 kilo vore som att skriva på hennes dödsdom.

ANNONS

Kids deal - 25% rabatt på barnkläder & skor från Ellos kollektioner!

Extern länk från Ellos

Till REAN!

Publisert: