Kvinnor tar ut 80 procent av ledighet – jobbar ändå mest

Av: Victor Stenquist

Publicerad:

Mammor är inte bara oftare obetalt föraldralediga.

De står dessutom för den dominerande delen av hushållsarbetet och omsorgen för barn.

– De har totalt sett en större arbetsbörda, säger Laura Hartman vid Försäkringskassan.

Vi har en lång väg att vandra mot målet att föräldrar ska ta ut en lika stor del föräldraledighet under barnens uppfostran.

Fortfarande tar kvinnor ut cirka 80 procent av den tilldelade ledigheten, medan männen tar resterande 20 procent.

Jämfört med för tio år sedan har ändå läget förbättrats något. 2003 stod kvinnor för 90 procent av föräldraledigheten.

Försämrar chanser

Kvinnor är dessutom borta längre från arbetsmarknaden då de i större utsträckning tar obetald föräldraledighet.

Kvinnor är i genomsnitt föräldralediga 15,3 månader men de tar bara ut föräldrapenningdagar för 9,5 månader. Män tar samtidigt i genomsnitt ut 3,8 månader ledigt, men bara pengar för 2,2 månader.

– Forskning har visat att det kan få långsiktiga konsekvenser. Ju längre man är borta från arbetsmarknaden desto sämre karriär- och löneutveckling uppnår man, säger Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan.

Studien ”Ojämställd arbetsbörda” som presenterades under onsdagen visar även att den som är föräldraledig tar ett långt större ansvar för det totala hushålls- och omsorgsarbetet. Ju längre föräldern är ledig, det större del av arbete i hemmet utför man.

Uppger ekonomisk orsak

Vilka åtgärder som ska utföras för att få en jämnare fördelning lämnar Laura Hartman åt politikerna att avgöra, men en vanligt förekommande uppfattning är att det är parens ekonomi som fäller avgörandet. Vilket statistiken visar är fel.

– Jag tror att vi fortfarande styrs av normer och uppfattningar om vem som ska bära huvudansvaret om hemmet och barnet, säger Laura Hartman och fortsätter:

– Av par uppger 25 procent ekonomin som den viktigaste faktorn till hur man fördelar dagarna. Samtidigt vet vi från tidigare studier att även bland par där kvinnan tjänar betydligt mer än mannen så låter man kvinnan ta den största delen av föräldraledigheten.

Publicerad: