Nyheter

Partierna om USA:s tuffa besked

Av: 

Sofia Roström Andersson

NYHETER

USA har gjort klart att Sverige inte kan räkna med skydd från Nato vid ett eventuellt hot från Ryssland.

Samtidigt ser man gärna att Sverige ansöker om medlemskap.

Aftonbladet har tagit reda på hur partierna ser på USA:s budskap och hur Sverige bör agera.

I slutet av mars besökte USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski, försvarsberedningen för att ge USA:s syn på utvecklingen av Ukrainakrisen efter Rysslands annektering av Krimhalvön. Samtidigt gjorde han det tydligt att Sverige inte kan räkna med någon hjälp från Nato eller USA vid ett eventuellt hot från Ryssland.

– Att vara med i Partnerskap för fred och den möjliga avskräckningseffekt det kan ha garanterar er inget skydd mot Ryssland, sa Brzezinski enligt Svenska Dagbladet.

Enligt källor till tidningen sågs beskedet som en kalldusch eftersom många räknar med skydd trots att vi inte är med i Nato.

Aftonbladet ringde upp riksdagsledamöter i försvarsberedningen och ställde tre frågor:

1. Hur uppfattar du USA:s budskap?

2. Tänker du att Sverige ska skyddas av Natos försvarsgarantier trots att vi inte är med?

3. Hur ska Sverige agera nu?

Cecilia Widegren (M):

1. Ambassadören var otroligt tydlig i sitt budskap om att USA med öppna armar bjuder in Sverige att gå med i Nato. Han förstärkte budskapet med att säga att han inför mötet hade kontakt med Vita Huset.

2. Nej. Jag är också ordförande i Sveriges Natodelegation och Nato är tydligt med vad som gäller: Försvarsgarantier är det bara de 28 medlemsländerna som omfattas av. Däremot är Sverige, och det sa Brzezinski också, en av de absolut viktigaste partner som Nato har.

3. Vi (försvarsberedningen) kommer den 15 maj att presentera en försvarspolitisk analys, sedan måste vi fundera på vilka förmågor som vi vill utveckla framåt. Vi lever i en mer osäker och svårbedömd tid, vi behöver en bred samsyn mellan partierna. För Moderaterna har det länge varit ett partistämmobeslut att nästa steg är ett medlemskap. Men vi ska ha klart för oss att det bara är två av åtta riksdagspartier som ser ett medlemskap som naturligt.

Peter Hultqvist (S):

1. Jag har noterat hans åsikter, men har inga ytterligare kommentarer till det. Sverige fattar självständigt den typen beslut och vår ställning är att vi är militärt alliansfria.

2. Att spekulera i vad som händer i ett sådant läge är i stort sett omöjligt. Vår målsättning måste vara att vi inte ska hamna i krig. Skulle det bli en konflikt, om man ska anta det, har jag svårt att tro att Sverige ensamt skulle vara inblandat.

3. När det gäller försvarsfrågan tror jag att vi har en hemläxa att göra. Vi måste höja vår militära förmåga och fördjupa samarbetet med länder som ligger nära oss, framför allt i Norden. Jag tror att vi kan göra mycket utan att för den skull rubba alliansfriheten som mitt parti står bakom. Det skapar minst spänning och mest handelsfrihet, men bygger på samarbeten och partners och där är Nato en av dem. Vi ska jobba med den hårda säkerheten i form av försvar och den mjuka i form av diplomati, handel och relation till andra länder.

Peter Rådberg (MP):

1. Nato har i sina stadgar väldigt tydligt att de som inte är medlemmar inte har det här skyddet. Generalsekreteraren Anders Fogh Rasmussen sa på Folk och Försvar förra året också tydligt att ”är ni inte med så är ni inte med”. Jag såg det mest som en lobbygrej för att vi ska gå med. Det var inget nytt i sak även om han var ganska tydlig, de brukar ofta vara mer diplomatiska. Han drog på ganska rejält.

2. Jag tycker att frågan är konstig eftersom den går ut på att Sverige skulle bli attackerade. Vi är ganska övertygade om det inte finns något militärt hot mot Sverige inom överskådlig tid.

3. Vi ska inte söka medlemskap i Nato men ha en bred och stark försvarspolitik. Från Miljöpartiets sida tycker vi att vi ska ha ett ökat samarbete med de baltiska, nordiska och EU-länderna samt FN. Vi ska stå på flera ben. Sedan måste Sverige se över sitt energibehov av Ryssland och oljan vi köper. Andra europeiska länder är mer beroende än Sverige men vi måste försöka övergå till något annat, då skulle också Ryssland tappa exportinkomster som rysk ekonomi är beroende av. Tappar de det tappar de kraft politiskt. Det tittar ju EU och Nato på också.

Allan Widman (FP):

1. Som ord och inga visor, men helt sakligt korrekt.

2. Nej. Vi kan bara konstatera att Ukraina är ett partnerland till Nato, men att det inte varit till någon hjälp. Det är medlemskapet som avgör. Det finns inget skäl för någon av Natos partner att lita på sitt partnerskap.

3. Tiden har nu kommit för Sverige att verka för en så omedelbar anslutning till Nato som bara möjligt är. Vi måste förstå att även om en sådan här process skulle sätta i gång i dag så skulle det ta något eller några år. Givet det omvärldsläge vi nu har vet ingen hur mycket sämre det kan vara om något eller några år. Det finns ingen tid att förlora.

Torbjörn Björlund (V):

1. Det är fler länder i Nato som har varit tydliga med att Sverige ska gå med. Jag tycker det är ett mönster i ett arbete där man försöker driva in Sverige i Nato av olika anledningar. Krisen i Ukraina och Ryssland är allvarlig i sig men utnyttjas också till att pressa oss in i Nato. Även svenska politiker har också haft ett öppet syfte med det här, att varna för Ryssland. Jag tror att Sverige betyder mer för Nato än Nato för Sverige. Samma gäller Finland. Skulle vi gå med flyttar man Natogränsen närmare Ryssland.

2. Jag tror att vi skulle få hjälp av länder nära oss, men inte att Nato per automatik går in.

3. Om vi inte tittar okritiskt på vad Nato egentligen är tar vi fel beslut och hamnar snett. Vi ska fortsätta på den väg vi är, men att bygga en bra, robust svensk försvarsmakt är vårt första mål. Vi tror att det är ett jättemisstag att gå med i Nato och fråntas våra möjligheter att agera på våra egna villkor. Det kanske utsätter Sverige för mer fara och det finns ingen anledning att öka spänningen. I dag och över sikt finns inte det militära hotet mot Sverige. Sedan måste vi också titta på samarbetet vi redan har med de nordiska länderna, inte bara när det gäller försvaret.

Staffan Danielsson (C):

1. Jag har klart uppfattat att det som hänt i Ukraina är så pass omvälvande att signalerna från USA och Nato inte är desamma som de var för ett år sedan när försvarsberedningen besökte Washington. Jag uppfattar ett starkare intresse av att vi ska bli medlemmar.

2. Försvarsmakten varit väldigt tydlig med att om Sveriges säkerhet ska kunna tryggas så måste vi samarbeta väldigt nära med andra demokratier. Både Fogh Rasmussen och Brzezinski har varit väldigt tydliga med att är man inte omfattas av några försvarsgarantier om man inte är med i Nato. Väldigt mycket talar för att vi ändå får hjälp av demokratier i vår närhet, men är vi tillräckligt trygga i det?

3. Självklart måste vi i en väldigt föränderlig värld analysera om det sätt vi samarbetar på nu är tillräckligt eller om det ska förändras. Jag och Centerpartiet har jobbat väldigt hårt med att få fram en utredning om Sveriges militära samarbeten. I december 2013 tillsattes en utredning som Tomas Bertelman genomför och som ska presenteras i vinter, sen får vi se vad analysen ger för resultat. Det är också viktigt att ha en folklig debatt om sådana här frågor.

Mikael Oscarsson (KD):

1. Jag uppfattar att han säger precis som det är.

2. Jag menar att vi inte kan förvänta oss någon hjälp eftersom vi inte är medlem.

3. KD driver frågan om att komma i gång med en förutsättningslös utredning kring Natofrågan. Sedan är det ingen hemlighet att jag själv tror att det kommer att väga över till att det är bättre att gå med på sikt, men partiets ståndpunkt är att vi så fort som möjligt får till en utredning. Det är något vi måste diskutera i Sverige. Det är bra att ambassadören är tydlig, vi måste ta detta i riksdagen och gentemot svenska folket tala om hur det är. Det är viktigt att vi inte går omkring och tror att vi kan fortsätta åka snålskjuts på Nato. Vi måste se till vår egen försvarsförmåga, men också diskutera Natomedlemskap, vi kan inte passa på den här frågan i tio år till i Sverige.

Mikael Jansson (SD):

1. De är tydliga med att USA inte vill betala för Europas säkerhet ensamt och att de gärna ser alla möjliga typer av samarbeten inom partnerskapen.

2. Jag bedömer det som självklart att de inte kommer skydda Sverige när vi inte är medlem.

3. Vi tycker inte att Sverige ska vara medlemmar i Nato. Däremot ser vi gärna en nordiska försvarsallians, med början i Sverige och Finland. Eftersom vi inte är Natoländer är det lättare att få till stånd. Vi vill också att man fördubblar försvarsanslaget till två procent av BNP.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert: