Lena Mellin om Lundsberg: "Sveriges värsta skola"

avPatrik Ekström

Publicerad:
Uppdaterad:
Lena Mellin

Varför beslutar Skolinspektionen om ett tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsberg?

– Skolinspektionen avslutade sin senaste granskning av Lundsberg i april. Då var Skolsinpektionen nöjda med åtgärdsplanen för att motverka penalism. Nu verkar Skolinspektionen ångra sig. Problemen på Lundsberg tycks inte ha försvunnit. Då tar Skolinspektioneen till det näst hårdaste de kan ta till.

Är det här slutet för Lundsberg?

– Det påverkar deras rykte. Varumärket skadas. Lundsberg framhåller sig själva som den finaste skolan i Sverige, men enligt Skolinspektionen är det den värsta. Skolinspektionen antyder också att de kommer att dra in tillståndet permanent om skolan inte vidtar kraftfulla och långsiktiga åtgärder.

Lundsberg tycks ju inte ha svårt att få elever trots alla skandaler?

– Nej, det verkar de inte ha, men föräldrar vill att deras barn ska gå i skolan. Föräldrarna vill inte att deras barn ska gå i en skola som ska stängas. Jag tror det här beslutet påverkar de föräldrar som funderar på att skicka sina barn till internatskola.

Hur påverkar beslutet övriga två riksinternatskolor i Sverige?

– Beslutet innebär ingenting för dem. Däremot tror jag att det här beslutet kan skynda på den utredning om riksinternatens framtid som nu pågår. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har sagt att han vill att riksinternaten ska bort. De ska bli som vanliga friskolor och därmed förlora sin särbehandling för avgifter och skatter.

Lundsberg har klarat sig igenom många skandaler genom åren. Varför agerar Skolinspektionen så starkt först nu?

– Jag tycker inte att de kunde ha tagit ett snabbare beslut. De har inte tagit lätt på uppgiften vilket framkommer av den rapport som Skolinspektionen skrev efter den senaste granskningen. Det var sida upp och ner med kritik. Skolinspektionen har gjort ett gediget arbete.

Varken skolans rektor eller styrelseordförande har velat uttala sig. Vad finns det för förklaring?

– Det är helt obegripligt. Ordförande har det yttersta ansvaret. Det är konstigt att rektorn inte är i tjänst. Det tyder på att de inte varit mogna sina uppgifter.

Vad händer med eleverna nu?

– Det är hemkommunerna som ska ta hand om eleverna.

Publicerad: