”Kvinnan måste lägga ner garden”

Den svenska mannen måste bli starkare – och gärna visa känslor.

För kvinnan gäller det att "lägga ner garden".

– Det är som i tango. Man kan inte ha två som för, säger manlighetscoachen Herman Ottosson.

Hans kontroversiella uttalanden har rört upp starka känslor. Herman Ottosson menar att skillnaden mellan män och kvinnor har gått förlorad i dagens jämställda samhälle. I takt med att kvinnor blir allt starkare blir dagens man kuvad och ängslig. Därför håller Herman så kallade "Raw man"-kurser för män som vill komma i kontakt med sin inre, maskulina energi.

– Många av kursdeltagarna känner sig rädda i relation till kvinnor. Särskilt vackra kvinnor kan skapa ångest och rädsla, säger han.

Vakuum att vara man

Herman menar att allt för många män är vilsna i sin manlighet i dag. Han beskriver ett vakuum kring vad det innebär att vara man, vilket gör många olyckliga.

– Hur ska vi förhålla oss till alla dessa starka kvinnor? De gör karriär, skaffar utbildning, fixar hus, bil och köper spermier i Danmark. Vad har jag då som man för funktion i ditt liv, som kvinna?

Kurserna går ut på att männen ska hitta sin riktning i livet, något som Herman menar kännetecknar den maskulina energin. Men mycket handlar också om att komma i kontakt med sitt känsloregister.

– På mina kurser går vi både in i den feminina energin, samtidigt som vi jobbar med det maskulina: att våga stå i sin kraft, visa power och inte ursäkta sig själv.

Inte rädda för kramar

Utöver sin kursverksamhet deltar också Herman i en mansgrupp. Varannan tisdag träffas ett tiotal män för att laga mat tillsammans. Träffen avslutas med "sharing" där var och en får dela med sig av sina känslor. Männen i gruppen är inte rädda för långa kramar och fysisk kontakt, utan ser det som viktigt för gemenskapen.

– Man kan dra en parallell till aphannar som sitter och plockar löss från varandra. Fysisk kontakt är en viktig bekräftelse. Jag ser det här som en oerhört hälsosam ventil. Här får vi bara vara män tillsammans.

”Vackrast när kvinnan ger sig hän”

Uppmärksamheten kring Hermans "Raw man"-kurser har varit stor och platserna i år är redan slutsålda. Samtidigt har det väckts en hel del kritik mot Hermans beskrivning av maskulinitet och feminitet.

– Ni blir så arga på mig. Jag är för jämställdhet i samhället, men det är när man kommer hem från jobbet som kvinnan måste lägga ner garden. Det blir som vackrast när en kvinna får slappna av, ge sig hän och följa mannen.

Publisert: