Stora brister i hanteringen på sjukhuset

SKICKADES HEM Hit till Östersunds sjukhus kom Ellinore i ambulans efter ett självmordsförsök den 20 februari 2013 – men skickades hem samma kväll. Dagen efter tog hon sitt liv.

avMary Mårtensson

NYHETER

Ingen suicidriskbedömning. Ingen vårdplan.

Bristerna var många när Ellinore sökte hjälp på sjukhuset i Östersund för självmordsförsök.

I juni gjorde Landstinget i Jämtland en Lex Maria-­anmälan till IVO.

Nu får landstinget och sjukhuset i Östersund kritik – både av IVO och av Patientsäkerhetsenheten i Jämtlands läns landsting, vars egen händelseanalys visar på betydande brister.

Britt-Inger Nordh, vikarierande chefläkare på Öster­sunds sjukhus, vill ­inte kommentera det enskilda fallet, utan svarar generellt.

Varför skickas en patient hem efter ett självmordsförsök?

– De rutiner vi har är att man alltid ska erbjuda psykiatrisk kontakt och även inläggning efter självmordsförsök. Men ibland inträffar att patienten inte vill. Då kan man inte tvinga på patienten vård. Då får läkaren bedöma om man ska tillgripa tvångsvård.

Vilka psykiska konsekvenser kan det få om man ­varit nära att dö under en operation som gått fel?

– Man kan drabbas av posttraumatisk stress. Det kan komma ganska omedelbart efteråt, efter en månad, eller långt senare i livet. ­Alla reagerar olika. När något ­sådant händer är varje verksamhet inom hälso- och sjukvården skyldig att erbjuda både medicinskt och psyko­socialt stöd.

Men Ellinore fick inget ­sådant stöd.

– Vi har ingen landsting­övergripande policy för det.

ARTIKELN HANDLAR OM

Självmord