Välutbildade kvinnor misshandlas mer

avErik Melin

NYHETER

Välutbildade kvinnor i Indien som tjänar bra löper större risk att utsättas för våld i hemmet, visar en ny studie.

Kvinnor som själva försörjer sin familj löper störst risk, skriver Wall Street Journal.

”Som mer utbildade och finansiellt viktigare medlemmar i familjen så hotar de männens dominanta status”, skriver Abigail Weitzman, studiens författare.

Att välutbildade kvinnor skulle utsättas för mindre våld i hemmet gäller inte i Indien.

Den nya studien, som publicerats i Population and Development Review, visar att kvinnor som är mer välutbildade än sina män löper 28 procent större risk att utsättas för våld i hemmet än de kvinnor som är mindre utbildade än sina män.

Få makt

Mest utsatta är de kvinnor som själva försörjer hela familjen, de löper 48 procent större risk att utsättas för våld i hemmet.

I studien skriver författaren att män använder våld mot kvinnorna för att visa sin maskulinitet och för att försöka få tillbaka makt i förhållandet.

Läs studien Women's and Men's Relative Status and Intimate Partner Violence in India (Extern PDF)