Regeringen vill minska vargstammen kraftigt

TT

Publicerad 2022-05-24

Regeringen vill minska vargstammen kraftigt. Arkivbild
Regeringen vill minska vargstammen kraftigt. Arkivbild

Regeringen vill minska antalet vargar kraftigt. Dagens runt 400 vargar är en för stor population, enligt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

Regeringen låter återigen Naturvårdsverket utreda hur många vargar det ska finnas i Sverige, rapporterar SVT Nyheter.

Exakt vilken nivå som är lagom vill Sätherberg inte säga, men hon framhåller att Sverige fortsatt måste leva upp till EU:s art- och habitatdirektiv om att skydda hotade arter.

– Vi ser att vargstammen ökar varje år och vi vill se om vi med det här kan nå ner till riksdagens mål. Nu kan vi se att konfliktnivån har ökat och acceptansen minskat, säger hon till SVT.

Riksdagen beslutade år 2013 att Sverige ska ha minst 170–270 vargar för att uppfylla EU-direktivets krav om gynnsam bevarandestatus.

I förra veckan röstade en majoritet i riksdagen igenom ett tillkännagivande till regeringen. Där uppmanas regeringen att hålla referensvärdet mellan just 170 och 270 vargar, med siktet inställt på det nedre spannet om 170 individer.

Naturvårdsverket har redan tidigare utrett frågan om hur många vargar det ska finnas och har då fastställt en miniminivå på 300 vargar för att stammen ska anses vara livskraftig och inte inavlad. Då krävs att nytt blod kommer in vart femte år.

Men regeringen siktar på lägre nivåer, och vill se om en flytt av invandrade vargar kan förbättra genetiken.

Benny Gäfwert, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF, är kritisk till nivån på 170 individer. Den grundar sig inte i några vetenskapliga fakta, säger han till SVT.

Enligt Gäfwert skulle ett så pass litet antal ligga långt under vad WWF anser krävs för att vargstammen ska vara livskraftig.

Ämnen i artikeln