Fler självmord när äldre får sömnmedel

Av:  Vivvi Alström/TT

En ny studie har tittat på den psykiska hälsan hos äldre. Arkivbild.
En ny studie har tittat på den psykiska hälsan hos äldre. Arkivbild.

Läkemedel mot sömnproblem kan fördubbla risken för självmord bland personer över 75 år som bor på äldreboende. Samtidigt kan antidepressiva läkemedel kopplas till en lägre risk för självmord, visar en ny studie.

I nio år följde forskarna 280 000 svenska invånare över 75 år på äldreboenden. Under perioden begick 110 personer självmord. Flest självmord begicks av män – av samtliga självmord stod män för 64 och kvinnor för 46.

Hälften av självmorden inträffade under personernas första år på äldreboende.

Tidigare har man misstänkt att den höga användningen av antidepressiva inom äldrevården ökar risken för psykisk ohälsa och självmord.

Men enligt studien, Sahlgrenska Suicide Studies, var självmordsrisken tvärtom lägre hos de äldre som fick antidepressiva. Forskarna menar att det behövs mer forskning för att belysa sambandet mellan antidepressiva läkemedel och självmordsrisk.

Bland dem som fick läkemedel mot sömnproblem såg man däremot en fördubblad risk för självmord. Risken för självmord ökade ytterligare om personen även hade en historia av självskadebeteende bakom sig.

Studien visar att det är viktigt för personalen på äldreboenden att har kunskap om de äldres bakgrund för att tidig upptäcka riskfaktorer för självmord.

”Mer kan göras för att förbättra den psykiska hälsan hos äldre personer på våra boenden”, säger studiens ledare Margda Waern, professor i psykiatri med inriktning suicidologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Studien är publicerad i International Journal of Geriatric Psychiatry.

Publisert: