Regeringen får bakläxa på älgjaktsbeslut

Av:  TT

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver ett regeringsbeslut om utökad jakttid för älg. Beslutet var nämligen inte motiverat. Arkivbild.
Högsta förvaltningsdomstolen upphäver ett regeringsbeslut om utökad jakttid för älg. Beslutet var nämligen inte motiverat. Arkivbild.

Högsta förvaltningsdomstolen ger samebyar i Västerbotten rätt och upphäver ett beslut som regeringen fattat. Regeringen hade nämligen inte motiverat sitt beslut, enligt domstolen.

Fallet handlar om älgjakt inom samebyars områden i Västerbotten. Länsstyrelsen beslutade att utöka jakttiden, trots samebyarnas invändningar om att renskötseln skulle påverkas negativt. Samebyarna överklagade till regeringen, och hävdade att länsstyrelsen inte motiverat sitt ställningstagande. Men regeringen avslog överklagan och menade att det inte fanns något skäl till en annan bedömning än länsstyrelsen.

Men Högsta förvaltningsdomstolen ger alltså regeringen en knäpp på näsan. Domstolen skriver att det inte går att utläsa vad regeringen grundat sitt ställningstagande på, och därmed uppfyller regeringsbeslutet inte kravet på att beslut ska motiveras.

De berörda samebyarna är Gran, Ran, Ubmeje tjeälddie, Vapsten, Vilhelmina norra och Vilhelmina södra.

Publisert:

LÄS VIDARE