Få utbytesstudenter kommer i väg till hösten

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Studenter vid Linköpings universitet får inte åka på studentutbyte i höst. Arkivbild.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Studenter vid Linköpings universitet får inte åka på studentutbyte i höst. Arkivbild.

Vissa har blivit snuvade på platsen. Andra har tackat nej. Coronapandemin har gjort framtiden oviss för svenska utbytesstudenter – eller fått drömmen att gå om intet.

Att tillbringa en termin på ett universitet utomlands är någonting som många studenter drömmer om. Men för dem som hade planerat att resa iväg i höst har coronapandemin satt käppar i hjulet. Exakt hur studenterna drabbas beror delvis på var de studerar. Ett universitet som har ställt in alla studentutbyten är Linköpings universitet.

– Det främsta skälet var att vi såg framför oss att det skulle bli mycket svårt. Långt ifrån alla utbyten skulle kunna utföras, säger Maria Engelmark, Internationaliseringsdirektör vid Linköpings Universitet.

Det var 471 studenter som i april fick beskedet om att alla utbyten ställdes in. Då hade flera av Linköpings universitets partneruniversitet meddelat att de inte skulle ta emot några utbytesstudenter. Beslutet togs av universitetets fakulteter och studentkårer.

– Studentkårerna tyckte att det var tråkigt såklart men de var helt eniga med beslutet.

Kraftig minskning

På Mittuniversitetet har man valt att tillåta utbyten. Men antalet studenter som fortfarande vill studera utomlands har minskat kraftigt, från 50 till 5.

– Det är ett stort tapp jämfört med en vanlig termin, säger Anna Lindahl, gruppledare vid International Relations Office på Mittuniversitetet.

På Mittuniversitetet gjordes bedömningen att man av juridiska skäl inte kunde återkalla beslut om utbytestermin för alla studenter. Däremot har en student som skulle åka till Kina stoppats av så kallade tvingande säkerhetsskäl. En majoritet av dem som skulle spendera en termin utomlands valde dock att tacka nej till platsen.

– Många tyckte att det hade varit för osäkert och ville inte utsätta sig för den risken. Det kan också handla om att lärosätet man skulle åka till har gått över helt till distansstudier och då har det inte varit intressant för studenten. De flesta som åker iväg är ute efter både den akademiska upplevelsen och den sociala.

De fem studenter som fortfarande kan resa iväg i höst lever nu i osäkerhet. Det kan vara så att de inte kommer iväg på grund av inreserestriktioner eller reseavrådan från svenska UD.

– Det här är en möjlighet som flera av dem har sett fram emot, man har sökt och fått en plats som man har drömt om. Då kan det vara svårt att släppa taget, chansen kanske inte kommer igen, säger Lindahl.

Stora risker

Om det blir så att studenterna vid Mittuniversitetet inte kan resa iväg i höst så får de fortsätta på sina program som vanligt på hemmaplan. Vid Linköpings universitet såg man däremot ingen möjlighet att reservera 471 platser ifall dessa studenter inte skulle komma iväg, och det var en av anledningarna till att man valde att stoppa alla utbyten.

– Studenterna skulle riskera en hel del utbildningsmässigt, och säkerhetsmässigt. Vissa länder har först öppnat upp för att sedan stänga ner och då kan det vara svårt att ta sig hem, vi vill inte riskera en sådan situation för våra studenter. Sedan finns det praktiska problem för studenter som hyr ut sina bostäder och så vidare. Detta var den klokaste vägen att gå för att försäkra studenternas säkerhet och utbildning, säger Maria Engelmark.

Många av studenterna vid Linköpings universitet kommer att åka på utbytestermin i vår istället, då räknar universitetet med att genomföra alla studentutbyten igen. Studenternas reaktioner har varit förvånansvärt positiva, enligt Engelmark.

– Det har varit några få kommentarer, någon förälder har haft lite synpunkter. Men inga stora protester utan det är några enstaka individer som har ifrågasatt.

Även på Mittuniversitetet upplever man att mottagandet har varit positivt. De fem studenter som potentiellt kommer att resa iväg i höst ska få besked i början av augusti.

Publicerad:

LÄS VIDARE