Migrationsverket kritiseras av JO

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Marcus Ericsson/TT
Migrationsverket skickade beslut till en asylsökande på en adress som man misstänkte att personen hade avvikit från. Arkivbild.

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar Migrationsverket bland annat för bristfällig handläggning då myndigheten i maj 2018 misslyckades med att informera en asylsökande att denne blivit av med sin dagersättning.

Personen blev av med ersättningen eftersom Migrationsverket misstänkte att han hade avvikit, men beslutet skickades till just den adress som man trodde att han hade avvikit från.

"Migrationsverket kan rimligen inte ha trott att GS (den asylsökande) skulle nås av beslutet på den adress som man misstänkte att han hade avvikit från. Det var således olämpligt av Migrationsverket att försöka underrätta GS om beslutet genom att skicka det till den adressen", står det i JO:s beslut.

JO säger även att myndigheten i ett tidigare skede borde ha utrett misstankarna om att den asylsökande hade avvikit och inte väntat i fem månader, vilket man nu gjorde.

Publicerad: