Ministern kritisk till Swedbanks rapport: ”räcker inte”

avJosefin Silverberg, TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Efter anklagelser om penningtvätt – rapporten sågas

Nu sågas rapporten om Swedbanks misstänkta penningtvätt – banken har meddelat att de har fortsatt förtroende för kritiserade vd:n Birgitte Bonnesen som ska bilda en ny enhet som bekämpar finansiella brott.

Samtidigt maskas stora delar av rapporten. Nu riktar flera tunga aktörer kritik mot rapporten, även finansmarknadsminister Per Bolund (MP), är kritisk.

"Det räcker inte med en intern utredning från Swedbank för att vi ska få klarhet. Det är därför viktigt att Finansinspektionen och dess baltiska motsvarighet satt igång en egen utredning", skriver Bolund i ett SMS till SVT.

I spåren av SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande, att åtminstone 40 miljarder smutsiga kronor misstänks ha tvättats vita via ett 50-tal Swedbankkunder, tillsatte banken en extern utredning som nu ska läggs fram.

Utredningen, som genomförts på mycket kort tid av Forensic Risk Alliance, kommer bara en vecka före Swedbanks bolagsstämma.

Vid Stockholmsbörsens öppnande backade Swedbanks aktie med 1,3 procent.

1 av 4 | Foto: LOTTE FERNVALL

Specialenhet för att bekämpa penningtvättbrott

Enligt Swedbanks uppgifter på fredagsmorgonen har styrelsen fortsatt förtroende för vd:n Birgitte Bonnesen.

"Efter att ha tagit del av statusrapporten från FRA bekräftar Swedbanks styrelse sitt fortsatta förtroende för vd och hennes förmåga att leda och driva bankens arbete för att motverka penningtvätt", skriver Swedbanks styrelseordförande Lars Idremark i ett pressmeddelande.

"Styrelsen är fast besluten att säkerställa att ledningen för banken har alla nödvändiga resurser för att fortsätta driva detta viktiga arbete. Därför har styrelsen beslutat att genomföra en djupare analys i samarbete med relevanta myndigheter", fortsätter Lars Idermark.

Bonnesen ska nu skapa en specialiserad enhet inom Swedbank för att motarbeta finansiell brottslighet, som kommer att kallas Financial Crime Intelligence.

"Arbetet med att bekämpa finansiell brottslighet är ständigt pågående", skriver Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef, Swedbank, i en kommentar.

Långt ifrån tillräckligt menar finansmarknadsminister Per Bolund som vill att banken samarbetar med myndigheterna.

"Det räcker inte med en intern utredning från Swedbank för att vi ska få klarhet. Det är därför viktigt att Finansinspektionen och dess baltiska motsvarighet satt igång en egen utredning", skriver Bolund i ett SMS till SVT.

”Olyckligt med fortsatt förtroende”

Louise Brown, ordförande för Transparency international Sverige reagerar på att Swedbank i sin kommunikation fokuserar på att blicka framåt och pratar om pågående förbättringar och säger att etik och moral är viktigt.

– Det är verkligen självklarheter, säger Louise Brown, och fortsätter:

– Man tar inte upp någon analys kring orsakerna och allvaret i det som har hänt. Att styrelsen uttrycker fortsatt förtroende för Birgitte Bonnesen tycker jag är olyckligt och oväntat.

Hon anser också att de hade kunnat redovisa mer och skulle inte säga att man kan känna sig trygg med bankens agerande. En aspekt är också att FRA har utgått från ett mycket begränsad urval data, tillställt av Swedbank. Men det står också i pressmeddelandet att man kommer göra en fortsatt analys.

– Det är en begränsad analys av kunder och kan inte ge en fullständig bild alls. Det behöver man jobba vidare med, säger Louise Brown.

”Bilden av att man vill mörka förstärks”

Även Aktiespararnas vd är missnöjd.

– Det är inget seriöst försök att bringa ljus över vad som har hänt eller hur omfattande problemet varit, säger Joacim Olsson till TT.

Han anser att Swedbank begränsat Forensic Risk Alliances (FRA:s) uppdrag att utreda saken – snarare än att visa på en vilja att lägga korten på bordet. Han hänvisar till två tidigare rapporter som Swedbank gjort i frågan men som fortfarande är hemliga och som FRA inte fått tillgång till.

– Man har inte gett FRA tillgång till relevant underlag som banken tagit fram. Så frågan är vad de rapporterna visar. Det är nästan så att bilden av att man vill dölja och mörka förstärks.

Tusentals misstänkta transaktioner

I en bakgrundsinformation från Swedbank, som presenteras i samband med en delvis maskerad kopia på rapporten från FRA, redovisar banken att man under 2017 och 2018 rapporterat in tusentals misstänkta transaktioner (totalt nästan 3 800) till myndigheter i de baltiska länderna – de flesta i Estland.

I Estland rapporterades 777 misstänkta transaktioner 2017 och 950 misstänkta transaktioner 2018. I Lettland var antalet 583 under 2017 och 760 under 2018, medan det i Litauen rörde sig om 120 respektive 584.

Samtidigt har Swedbank avslutat kundrelationen med hundratals utländska bankkunder under de två åren. I Estland handlar det om 427 avslutade relationer 2017 och 114 avslutade relationer 2018. I Lettland är antalet 190 under 2017 och 37 under 2018, medan det i Litauen rör sig om 64 2017 och 54 under 2018.

Publicerad:

ARTIKELN HANDLAR OM