Agnes Wolds checklista: Fällorna att undvika för corona-fri semester i sommar

Agnes Wolds checklista: Fällorna att undvika på semestern

Professorns råd för en corona-fri sommar:

Bilfällan

Barnfällan

Köksfällan