M vill kraftigt minska antalet asylsökande

TT

Publicerad 2019-08-29

Polis övervakar kön av ankommande flyktingar vid Hyllie station utanför Malmö 2015. Arkivbild

Moderaterna föreslår en kraftig minskning av antalet personer som söker asyl i Sverige.

Partiet anser att 5 000–8 000 personer är lämpligt.

– Sverige måste ned på en betydligt lägre nivå när det gäller asylrelaterad invandring, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Partiet anser att antalet ska ligga i nivå med asylinvandringen till Danmark, Norge och Finland.

Det innebär mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år. Det skulle motsvara en minskning med 70 procent jämfört med i dag, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström.

"Alldeles för mycket"

Under 2018 tog Sverige emot 21 000 asylsökande.

– Det är alldeles för mycket och långt bortom vår integrationskapacitet, säger Billström.

Förslaget presenteras inför att den parlamentariska utredningen om Sveriges migrationspolitik börjar sitt arbete i nästa vecka. Där ingår samtliga riksdagspartier.

För att nå målet vill Moderaterna bland annat att uppehållstillstånd som regel ska vara tidsbegränsade, att reglerna för familjeåterföreningen stramas åt och att försörjningskraven fördjupas och breddas.

Partiet vill inte heller att några nya grunder för skäl till asyl införs.

Mänsklig rättighet

Det är ett mål för hur många som söker asyl per år, inte beviljas asyl, som Moderaterna sätter upp. Frågan är hur man kan påverka det när det är en mänsklig rättighet att söka asyl.

– Man måste alltid ta hänsyn till omvärldssituationen och antalet människor som lämnar in en asylansökan. Men det här är vad vi anser att man bör kunna ta emot per år. Om du i dag har 21 000 personer som lämnar in en ansökan, så bör vi kunna påverka det antalet, och det kan vi göra genom att ställa upp ett volymmål som får vara styrande för andra delar av migrationspolitiken, säger Tobias Billström (M).

Om en ny stor flyktingström skulle uppstå så skulle det, enligt Moderaternas politik, kunna bli aktuellt med åtstramningar i andra delar av invandringspolitiken, till exempel när det gäller anhöriginvandring eller kvotflyktingar.

Billström påpekar att även direktavvisningar har tagits upp i debatten i ett pressat asylläge.

– Vi utesluter inte det, säger han.

"För låg ambitionsnivå"

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger att Moderaternas förslag får diskuteras i migrationsutredningen.

– För oss är det viktigt att vi får till stånd en överenskommelse som rör den tillfälliga lagen, frågan om permanenta kontra tillfälliga uppehållstillstånd, reglerna för familjeåterförening och försörjningskrav, säger han till TT.

– Antalet som söker asyl beror i stor utsträckning på hur utvecklingen i omvärlden är. Att det är färre som söker i Sverige nu beror delvis på de förändringar vi har gjort, men det beror ju också på att Syrienkriget går mot sitt slut. Så det är ju svårt att i förväg veta om det blir nya oroligheter någon annanstans, säger Johansson apropå förslaget om ett volymmål för antalet asylsökande.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson kommer själv att sitta med i den kommande migrationsutredningen. Han är måttligt imponerad av Moderaternas förslag.

– Det är naturligtvis ett steg i rätt riktning att vilja ha en stramare politik, men det här är alldeles för låg ambitionsnivå. Den skulle vi haft för tio år sedan, nu behöver vi en betydligt lägre nivå. Där Sverige inte är första asylland bör den ned till noll. Sen kan vi ta emot kvotflyktingar, kvinnor och barn, säger Åkesson till TT.