Få tonåringar som mördar klarar skolan: ”En avgörande del”

  • Sedan 2015 har 58 tonåringar dömts i hovrätten för mord, medhjälp till mord eller mordförsök i Sverige.
  • Aftonbladet har i en unik granskning gått igenom samtliga domar och kartlagt de unga gärningsmännens bakgrund.
  • Vi har ställt oss frågan; vad ledde fram till dagen då de begick brotten?

Ungefär 15 procent av alla elever som går ur grundskolan saknar behörighet till gymnasiet.

När det gäller tonåringarna som dömts för mord är siffran betydligt högre.

Aftonbladets granskningar visar att två tredjedelar av tonåringarna som mördat misslyckats totalt i skolan – och saknar behörighet att gå på gymnasiet.

Aftonbladet har granskat alla tonåringar som dömts för mord, mordförsök eller medhjälp till mord i hovrätten sedan 2015 fram tills i dag. Sammanlagt handlar det om 58 personer.

Vi har gått igenom deras grundskolebetyg och de dömda tonåringarnas skolresultat skiljer sig stort från elever överlag*.

  • Enligt Skolverkets egna statistik är det runt 15 procent av alla elever som misslyckas med att få behörighet till gymnasiet.
  • Bland de dömda tonåringarna är skolresultatet långt sämre. Där har två tredjedelar, 28 av 40 tonåringar, gått ur grundskolan utan att ha med sig gymnasiebehörighet.
  • Dessutom visar genomgången av skolbetygen att 34 av 40 tonåringar gått ut grundskolan utan fullständiga betyg, alltså att de varit underkända i minst ett ämne.

”Skolmisslyckanden en avgörande del för att hamna i kriminalitet”

Att klara skolan är en av de enskilt viktigaste sakerna för att inte hamna i kriminalitet, menar Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

– Vår forskning visar att skolmisslyckanden på senare år dessutom har blivit en alltmer avgörande del för att hamna i utanförskap och kriminalitet, säger han.

Fastän utbildning lyfts fram som en mycket viktig punkt för att inte hamna i kriminalitet vittnar fler unga som avtjänar straff på fängelse att de inte anser sig få studera tillräckligt mycket. En ung man, som var delaktig i ett mord när han var 19 år, säger att han ansökt om att få studera klart gymnasiet flera gånger – men enligt honom har han fått avslag med hänvisning till platsbrist.

Nu när jag sitter här vill jag göra det bästa av den tiden

– För att inte hamna här igen är utbildning det viktigaste. Och nu när jag sitter här vill jag göra det bästa jag kan av den tiden. Om jag kommer ut härifrån utan att ens ha gjort klart skolan, då är det ett misslyckande, säger han.

En annan ung man som för några år sedan dömdes för försök till mord berättar att han bara får studera tre halvdagar i veckan – även fast han vill läsa mer.

– Jag försöker verkligen satsa på skolan, det är vad jag brinner för. Jag förstår inte varför jag inte kan få läsa mer då. Kriminalvården säger att de vill fokusera på oss intagna inför vår framtid, varför då begränsa studiemöjligheterna, undrar han.

Lena Broo, chef för sektionen för vuxenutbildning på Kriminalvården, säger att det är svårt att uttala sig om enskilda fall utan att känna till hela sammanhanget.

– Om man är ung och inte fått komma in på fler år låter det konstigt. Jag har svårt att se hur det ligger till så om det inte finns andra aspekter som spelar in såsom säkerhetsskäl eller andra behov som är bedömda som prioriterade. Det görs ju en RMB-bedömning (risk- behov- och mottaglighetsbedömning) som bygger på fler faktorer vad en klient bedöms behöva, säger Broo.

Lena Broo säger att unga vuxna upp till 21 år är en prioriterad grupp när det gäller att studera på Kriminalvården.

– Utbildningen är jätteviktig. Det kan bli en faktor som gör att livet faktiskt förändras. Vår ledstjärna är ”bättre ut”. Om man lämnar Kriminalvården med samma grunder man kom in med, då är det svårt att förvänta sig att det ska bli en skillnad, säger Lena Broo.

Enligt Lena Broo känner även Kriminalvården av lärarbristen och i samband med att klienttillströmningen ökar växer också trycket på utbildningsplatserna inne på anstalterna.

– Vi strävar verkligen efter att skruva upp vår verksamhet och vi samarbetar internt med att växla upp. Det ska inte bara finnas sängplatser utan också innehåll.

Publisert:

LÄS VIDARE