Trump utökar inreseförbudet – Nordkorea med på listan

NYHETER

Ytterligare länder kommer att omfattas av president Donald Trumps reviderade inreseförbud till USA, uppger Reuters.

Nordkorea och Venezuela är två av länderna som nu står med på listan – som innefattar sammanlagt åtta länder.

Amnesty International kallar nya inreseförbudet ”vettlöst och grymt”.

Foto: TT
Donald Trump.

Vita huset meddelar att de åtta länder som nu kommer att omfattas av det reviderade inreseförbudet till USA är Iran, Tchad, Syrien, Jemen, Somalia, Libyen, Venezuela och Nordkorea.

Det förra inreseförbudet som president Donald Trump presenterade i mars gällde sex i huvudsak muslimska länder. Av de har nu Sudan strukits – och ytterligare tre tillkommit.

Enligt Politico kommer inreseförbudet mot Nordkorea och Venezuela inte få några större praktiska konsekvenser, bland annat eftersom få nordkoreaner reser till USA. Inreseförbudet mot Venezuela gäller bara personer inom regeringen och inte vanliga medborgare.

”Som president måste jag säkerställa USA:s och dess folks säkerhet och intressen”, säger Donald Trump i ett uttalande.

Börjar gälla i oktober

Det nya inreseförbudet väntas börja gälla 18 oktober och har reviderats efter att tidigare inreseförbud mött starkt motstånd från både allmänhet och federal rätt. Medborgare i dessa länder som redan har visum, eller nära familjemedlemmar i landet, kommer fortfarande ha möjlighet att kunna resa in i USA.

Donald Trump har också twittrat att USA:s säkerhet är hans högsta prioritet. ”Vi kommer inte att släppa in de som inte håller för en säker granskning”, skriver presidenten.

Trumps tredje försök

Det nya inreseförbudet är Trump-administrationens tredje försök att begränsa resor in i USA. Det första inreseförbudet, som presenterades i januari gällde sju i huvudsak muslimska länder – det andra inreseförbudet presenterades i mars och gällde sex av de ursprungliga sju länderna.

Det tredje reviderade inreseförbudet har redan hunnit få skarp kritik.

– Att det ursprungliga förbudet var särskilt skandalöst betyder inte att vi bör tillåta ännu en version av diskriminering sanktionerad av myndigheter, säger Naureen Shah vid Amnesty International USA.

– Det är vettlöst och grymt att förbjuda hela nationaliteter av folk som ofta flyr just det våld som den amerikanska regeringen försöker hålla borta från landet. Förbudet kan inte tillåtas i någon form.

FAKTA

Bakgrund: Presidentordern om inreseförbud

Den 27 januari skrev USA:s president Donald Trump under ett dekret om regler för flyktingar och resenärer. Det omfattade ett inreseförbud för personer från sju i huvudsak muslimska länder – Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen – i 90 dygn. Inga USA-visum skulle utfärdas i länderna under den tiden. Dessutom skulle allt flyktingmottagande i USA stoppas i 120 dygn, tills nya regler införts. Därefter var det tänkt att flyktingar som flyr undan "religiöst förtryck" (kristna, enligt Trump själv) skulle prioriteras. Flyktingar från det krigshärjade Syrien skulle stoppas från inresa tills vidare, tills presidenten beslutar att de inte längre utgör ett hot mot landets säkerhet.

Presidentdekretets syfte var, enligt Trump, att hålla islamistiska terrorister borta från USA och ge Washington DC tid att utarbeta rutiner för "extrem granskning" av människor från de utpekade länderna. Beslutet ledde till omfattande folkliga protester både i USA och utomlands, liksom från näringslivet och världsledare. Det kritiserades för att vara dels diskriminerande, dels ineffektivt.

Den 4 februari stoppades det som konstitutionsvidrigt av James Robart, federal domare i Seattle. Vita huset övervägde att överklaga till Högsta domstolen men valde att i stället arbeta fram ett nytt, mindre omfattande, dekret. Det presenterades den 6 mars. I den nya skrivningen var Irak undantaget från listan av länder med inreseförbud och undantag gjordes också för människor som redan har giltiga visum och andra tillstånd. Tillsvidarestoppet för flyktingar från Syrien slopades också.

Den nya ordern skulle ha trätt i kraft den 16 mars, men stoppades tillfälligt av domstolar i Hawaii och Maryland. Stoppet fastslogs senare. Justitiedepartementet vände sig till Högsta domstolen för att häva stoppet.

Den 26 juni meddelade HD att man ska ta upp fallet i höst. Tills dess får presidentordern införas, men enbart för personer som inte kan påvisa en "äkta koppling" till USA.

Källa: TT