Isolering på LSS – kan uppfattas som straff

Erik Nilsson/TT

Publicerad 2021-04-06

– Vi har sett en enorm isolering (på LSS-boenden), säger Karin Flyckt, Socialstyrelsens samordnare av funktionshindersfrågor.

Ensamhet och isolering är ett stort problem bland personer på LSS-boenden, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Coronarestriktionerna riskerar också att uppfattas som bestraffningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning som bor på LSS har i mindre grad än andra insjuknat i covid-19.

– Men av dem som har smittats är det fler som har avlidit. Det är bekymmersamt, säger Karin Flyckt, Socialstyrelsens samordnare av funktionshindersfrågor.

Framför allt är risken stor för personer med intellektuell funktionsnedsättning som Downs syndrom, personer som kan ha svårt att berätta om andningssvårigheter eller hög feber.

Låsta dörrar

För att skydda personer på LSS har många isolerats och blivit av med sin dagliga verksamhet.

– Vi har sett en enorm isolering. En tredjedel av kommunerna minskade på insatsen daglig verksamhet och en annan tredjedel ställde in helt och hållet, säger Karin Flyckt.

I en del fall har LSS-boenden låst sina dörrar för besökare, vilket också skett på äldreboenden. Dock har det inte funnits något lagstöd för besöksförbud på LSS, och en sådan åtgärd kan upplevas som särskilt obehaglig för personer som har svårt att förstå pandemin över huvud taget.

– De har levt ensamma under en lång, lång period. Och alla har inte heller förstått vad pandemin innebär. I de fall som det handlar om förbud kan det öka rädslan och det kan inte uteslutas att det uppfattas som en bestraffning, säger Karin Flyckt.

Mer medicin

Socialstyrelsen ser också att förskrivningen av lugnande och ångestdämpande läkemedel fortsätter att öka till personer på LSS-boenden.

– Nästan var fjärde person på LSS får lugnande läkemedel och det är en väldigt hög andel, säger Karin Flyckt.

Hon understryker dock att den omfattande förskrivningen av lugnande läkemedel inte nödvändigtvis är av ondo.

– Mår man dåligt och har svåra problem med ångest är det rimligt.