Hot och hat mot föreningsfolk ska kartläggas

Patrik Dokk/TT

Publicerad 2021-06-07

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger att hot och hat mot civilsamhället är ett demokratiproblem. Arkivbild.

Trakasserier, hot och våld riskerar att avskräcka samhällets eldsjälar från att engagera sig.

– Hot och hat är ett reellt demokratiproblem, säger demokratiminister Amanda Lind (MP).

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) får därför i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer – alltså folkrörelser, föreningslivet och andra ideella organisationer.

Enligt en rapport från LSU, som representerar Sveriges ungdomsorganisationer, har exempelvis 46 procent av alla barn- och ungdomsorganisationer utsatts för hot och hat. Men en större studie över problemets omfattning saknas enligt Amanda Lind.

– Det påverkar både den som utsätts men också hela samhället. Det är farligt när fler tystnar i debatten, säger hon till TT.

Enligt Lind är det ett växande problem, speciellt i sociala medier där stora delar av det offentliga samtalet äger rum i dag.

– Jag blir väldigt beklämd när jag pratar med ungdomar som kanske är framtidens politiker eller opinionsbildare som tvekar eller undviker debatten, eller som avstår från att hålla arrangemang av rädsla för att utsättas, säger hon.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars nästa år.

Rättad: I en tidigare version angavs fel partitillhörighet för Amanda Lind.