Studie: Svampkompost kan ersätta torv

Publicerad 2024-04-23

En studie vid SLU visar att genom att ersätta torvbaserad jord med svampkompost kan trädgårdssektorn minska sitt koldioxidavtryck. Komposten minskar behovet av både syntetisk gödsel och bekämpningsmedel.

Följ ämnen
Genrebild: Champinjoner odlas i kompostmaterial som kan användas cirkulärt i andra typer av odlingar och behövs inte slängas bort.

Idag använder europeiska odlare stora volymer planteringsjord baserad på torv från vitmossa. Den är billig, bra på att hålla vatten och lämpar sig väl för näringsutbyte i odlingar. Men vitmossetorv är inte en förnybar resurs och enligt EU:s direktiv behöver beroendet av torv minska. Nu visar en studie vid SLU att förbrukat odlingssubstrat från kommersiell svampproduktion kan bli en kraftfull resurs inom trädgårdsodling.

Matsvampar som champinjon och ostronskivling odlas i ett kompostmaterial som slängs när svamparna har skördats. I Europa produceras mer än tre miljoner ton sådan kompost enbart från champinjonodlingar.

– Det här blir väldigt mycket avfall som idag inte används till något, men avfallet från svampodling är näringsrikt och har en rik mikroflora som kan vara gynnsam för jordhälsan. I en ny studie har vi därför undersökt olika egenskaper hos kompostmaterialet som det har odlats champinjoner eller ostronskivlingar i, kommenterar Samar Khalil, en av SLU-forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Torv är inte en förnybar resurs och upptaget behöver minska.

Forskarna analyserade näringsinnehållet i kompostmaterialen, men också egenskaper som den rika mikrobiella mångfalden för med sig. Bland annat utvärderades materialens potential att stimulera tillväxt hos odlade växter, och att hämma mikroorganismer som orsakar växtsjukdomar.

– För att säkra livsmedelsförsörjningen till en växande befolkning i en föränderlig värld behöver vi ta fram motståndskraftiga odlingssystem. Att använda kasserad svampkompost har många fördelar för trädgårdsodlingen: minskad miljöpåverkan, friskare växter och mindre bekämpningsmedel, säger Ramesh Vetukuri, en annan SLU-forskare bakom studien.