Man krävde Malmöelevers nakenbilder

Foto: Larsen, Håkon Mosvold
En man har begärt alla nakenbilder som finns på Malmögymnasisters beslagtagna mobiltelefoner. Arkivbild.

avTT

NYHETER

En man har begärt "samtliga nakenbilder" som finns på gymnasieelevers beslagtagna mobiltelefoner i Malmö.

Efter att ha fått ett nej har han gått till domstol i frågan.

I sin begäran till Malmö stads gymnasienämnd, den politiska instans som ansvarar för stadens gymnasieskolor, påstår mannen att telefonerna är allmänna handlingar eftersom de har blivit beslagtagna, skriver Sydsvenskan.

Enligt Tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar. Men Malmö stad anser inte att elevers privata mobiltelefoner ska ses som handlingar i tryckfrihetsförordningens bemärkelse.

Egen teori om ärendet

Mannen, som påstår sig vara bosatt i Berlin, har överklagat ärendet till kammarrätten i Göteborg, som nekar mannen åtkomst till eventuella nakenbilder. Varför han begärde att få bilderna vet Ann-Sofie Nordh, tillförordnad gymnasiedirektör i Malmö, inte.

– Vi får aldrig kontrollera varför någon begär ut ett material. Undantaget är om det berör minderåriga och det kan tänkas röra sig om marknadsföring, säger hon, till Sydsvenskan.

Gymnasieförvaltningen har dock en teori om ärendet.

– Det kan vara juridikstudenter som försöker testa hur rättsprocessen fungerar när det gäller att få ut handlingar, säger Ann-Sofie Nordh.

ARTIKELN HANDLAR OM

Malmö