Faderskapsregler ska förenklas

Foto: BJÖRN LINDAHL
Morgan Johansson (S).
NYHETER

Nyblivna, ogifta pappor borde kunna bekräfta sitt faderskap till exempel på internet anser regeringen, enligt SR Ekot.

Dagens regelverk är förlegat enligt justitieminister Morgan Johansson (S):

– Det är väldigt omodernt och det vill vi ändra på. Man borde nog kunna utgå från att när människor bor ihop, då är det pappan.

En utredare ska få i uppdrag att se hur lagstiftningen kan moderniseras och förenklas, enligt ett beslut på veckans regeringssammanträde.

I dag måste en ogift pappa skriftligt intyga faderskapet, något som ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan godkännas av kommunens socialnämnd och av mamman.

I Norge och Finland går det att bekräfta ett faderskap redan under graviditeten, när man besöker mödravården. Danmark har kommit långt med att digitalisera hela processen, enligt Ekot.

Bland riksdagspartierna finns en utbredd kritik mot dagens system. Regeringen uppmanades 2015 av civilutskottet i ett så kallat tillkännagivande att se över frågan.

ARTIKELN HANDLAR OM