Då blir vi 10 miljoner svenskar

NYHETER

Den svenska befolkningen växer med en ny invånare var fjärde minut.

Och fredagen den 20 januari kommer Sverige med stor sannolikhet att passera 10-miljonersstrecket, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

– Enligt våra beräkningar så blir vi det strax före klockan åtta på morgonen, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB till Sveriges Radio.

Foto: Maja Suslin/TT

Den svenska befolkningen blir allt större och växer i genomsnitt med en ny invånare var fjärde minut.

På SCB:s hemsida finns en så kallad befolkningsklocka som visar befolkningsökningen i realtid.

I skrivande stund är siffran uppe i 9 996 058 personer men fredagen den 20 januari kommer vi alltså enligt beräkningen att passera det magiska 10-miljonersstrecket.

– Enligt våra beräkningar så blir vi det strax före klockan åtta på morgonen, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB till Sveriges Radio.

2016 – rekordår

Sveriges befolkning baseras på alla personer i landet som är folkbokförda. För att den som exempelvis invandrar till Sverige ska bli folkbokförd ska personen ha för avsikt att, och ha rätt att stanna här under minst ett år.

2004 nådde Sveriges befolkning nio miljoner och redan 2040 väntas vi kunna vara 12 miljoner.

2016 var ett rekordår då det hade den största ökningen hittills sedan SCB började föra befolkningsstatistik år 1749.

Ökad invandring

Anledningen till att befolkningen ökar allt snabbare är att det föds fler än det dör, samt att invandringen är större än utvandringen.

Befolkningen ökar även med olika hastighet över året. Från april till september ökar befolkningen snabbare än under resten av året, då det bland annat föds fler barn dessa månader.

Långsammast ökar befolkningen i november och december.