Ministern om Pisa-kritiken: Det duger inte

Utbildningsministern ser allvarligt på kritiken om Pisa-mätningen i skolan.

Men hon dementerar helt att regeringen skulle haft som mål att skönmåla elevernas kunskapsnivå.

– Jag har ett enda intresse, att få korrekt information om elevernas kunskaper, säger Anna Ekström.

Anna Ekström bemötte på förmiddagen kritiken från Riksrevisionen om regeringens hantering av Pisa-undersökningen. Undersökningen mäter elevers kunskaper i grund- och gymnasieskolan.

Kritiken handlar om att en för stor grupp elever exkluderades vid den senaste mätningen, alltså att de inte fick skriva provet, vilket kan ha lett till en förskönad bild av kunskapsnivån.

– Uppenbarligen finns det frågetecken, det duger inte. Nästa gång som Pisa skrivs får det inte finnas några tveksamheter om vilka som ska få skriva provet, säger Ekström.

Anna Ekström bemötte på förmiddagen kritiken från Riksrevisionen.
Anna Ekström bemötte på förmiddagen kritiken från Riksrevisionen.

Regeringen får kritik

Regeringen ger nu i uppdrag till den ansvariga myndigheten Skolverket att förstärka sina insatser och återkomma till regeringen hur problemen inte ska upprepas.

– Jag förväntar mig att deltagandet i nästa mätning ska vara hög och i enlighet med OECD:s riktlinjer.

Den höga exkluderingen har enligt Ekström gjort att det råder frågetecken om vilka kunskaper utrikesfödda elever har, detta eftersom de i högre utsträckning exkluderades i mätningen. Hon lyfter samtidigt fram flera internationella studier som pekar på att resultatet för svenska elever under ett par år har gått upp.

Enligt Riksrevisionens granskning varnade Anna Ekströms medarbetare på utbildningsdepartementet för ett missvisande elevurval, något de inte fick gehör för. Varningen framfördes i interna promemorior.

SD vill fälla ministern

Ekström dementerar att varningen inte togs på allvar. Enligt henne diskuterades detta med Skolverket.

Utbildningsministern dementerar också att regeringen skulle ha försökt skönmåla elevernas kunskaper.

– Jag har ett enda intresse, att få korrekt information om elevernas kunskaper.

Oppositionspartierna är mycket kritiska till regeringens agerande. Enligt Expressen ska Sverigedemokraterna ta initiativ till att försöka fälla Ekström genom en misstroendeomröstning. Även Moderaterna och Kristdemokraterna har riktat hård kritik.

”Något gick fel”

Riksrevisionens kritik handlar om att ett för stort antal elever (11 procent) exkluderades i kunskapsmätningen 2018. Den tillåtna gränsen är 5 procent. Det skulle kunna finnas en risk att resultaten inte gav en rättvis bild, utan en förskönad bild, skriver TT. 

Granskningen visar att utbildningsminister Anna Ekströms medarbetare varnade för ett missvisande elevurval, något de inte fick gehör för. Varningen framfördes i interna rapporter skrivna av tjänstemän på utbildningsdepartementet i december 2019 och i oktober 2020. 

– Något gick fel och det blev ett jättehögt exkluderingstal, elva procent. Men man kan göra om och göra rätt. Det allvarliga är att man inte försökt gå till botten med vad som gick fel. Då kommer ju misstagen att göras om, säger Sofia Sandgren Massih, Riksrevisionens projektledare till TT.

Utbildningsminister Anna Ekström under torsdagens pressträff.
Utbildningsminister Anna Ekström under torsdagens pressträff.
Publisert: