Studie: Riskfaktorerna ökade inte dödligheten

En lång rad diagnoser – som diabetes, fetma, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar – har pekats ut som riskfaktorer vid covid-19-infektion. Men bland dem som vårdats på IVA i Sverige kunde bara en underliggande sjukdom direkt kopplas till en högre risk att dö. Det visar en svensk studie på 1 563 patienter.

Sjukdomen som ledde till högre dödsrisk Forskaren: ”Jag blev väldigt förvånad” Därför ska du ändå vara försiktig