Våld i relationer börjar redan i unga år

Av:  TT

Ett kontrollerande beteende via samtal, sms och sociala medier är ett varningstecken att vara vaksam på när det gäller våld i ungas parrelationer. Arkivbild.
Ett kontrollerande beteende via samtal, sms och sociala medier är ett varningstecken att vara vaksam på när det gäller våld i ungas parrelationer. Arkivbild.

Unga utsätts för våld i parrelationer redan i högstadiet. Men mer än hälften av de utsatta vågar inte berätta för familjen, visar en Novusundersökning.

– Våldet är precis lika grovt och allvarligt som i vuxnas relationer, säger Zandra Kanakaris.

Fyra av tio unga mellan 18 och 25 som haft en relation har utsatts för någon form av våld från sin partner. Det visar en Novusundersökning på uppdrag av UR som presenteras i programmet Våra unga och våldet.

En av tio unga kvinnor i undersökningen har utsatts för fysiskt våld, men våldet kan också ta sig uttryck i verbala kränkningar, förödmjukelser, begränsningar, hot, förbud digitalt eller sexuellt våld. Det är heller inte ovanligt att förövaren kontrollerar sociala mediekonton eller hotar att sprida bilder om den utsatta försöker lämna relationen.

– Våldet är precis lika grovt och allvarligt som i vuxnas relationer, men omständigheterna kan skilja sig åt. Om det är ens allra första relation har man inga referensramar och då är det svårt att veta hur en relation ska vara, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1 000 möjligheter, en organisation som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och driver ungarelationer.se

Svårt att berätta

Över hälften av de utsatta berättar inte om vad de utsatts för. Bland dem som utsatts för sexuellt relationsvåld säger 78% att det är svårt att berätta om våldet för familjen.

Enligt Zandra Kanakaris tar inte alltid vuxenvärlden ungas förhållanden på allvar. I stället raljerar man över att ung kärlek kan vara "en berg- och dalbana", vilket kan påverka förtroendet för de vuxna. Det kan också handla om att man är kär och vill skydda förövaren, eller att man skäms.

– Många unga håller också på att utveckla sitt jag och tycker att man har fått ett vuxenansvar. Man kanske har tjatat om att få sova över hos sin pojkvän och till slut får man det och så blir man våldtagen. Då tänker man "det här får jag lösa själv, nu har jag försatt mig i den här situationen", trots att ansvaret är förövarens.

Pressas till sex

Skillnaderna mellan könen är stora. 22 procent av de unga kvinnorna uppger att de utsatts för en sexuell handling mot deras vilja i en relation och 16 procent har känt sig pressade att ställa upp på sexuella handlingar som de inte mått bra av. För män är motsvarande siffror fyra procent.

– Tjejerna är utsatta för oerhört allvarligt sexuellt våld av sina pojkvänner och porren är en jättestark påverkansfaktor. Killarna vill göra saker de sett och tjejerna berättar att de är rädda för att säga emot trots att det gör ont och de inte vill.

Var femte av de utsatta upplevde våld redan i högstadiet och förövaren gick ofta i samma skola. Många tyckte också att det pratas för lite om våld i ungas relationer och vill att det ska tas upp i sex- och samlevnadsundervisningen.

Fråga rakt ut

Enligt Zandra Kanakaris har många en snäv definition av vad våld är. Det är därför viktigt att vuxna pratar med unga om att en schysst relation ska vara våldsfri.

– Poängtera vad du ser händer och fråga rakt ut: "Är han våldsam eller oschysst mot dig?". Man kommer oftast inte få ett ja på en gång för det finns ofta hot och kommentarer om att ingen kommer tro på en och man skäms.

Några varningstecken kan vara om personen isolerar sig från vänner, uteblir från skola eller fritidsaktiviteter eller är stressad kring mobilen.

Brottsliga handlingar bör polisanmälas och hanteras av rättsväsendet, men omgivningen kan ha en viktig roll i att stötta den som är utsatt.

– Det är jätteviktigt att visa att man står kvar. Att man säger "Det är inte ditt fel och du är värd att må bra. Även om du inte berättar nu så kommer vi att fortsätta finnas här för dig".

Publisert: