Knapp ökning av nya blivande sjuksköterskor

Av:  TT

Trots högt tryck på sjukvården ökar antalet sjuksköterskor som läser vidare till specialistsjuksköterska märkbart. Samma ökning syns inte på grundutbildningen. Arkivbild.
Trots högt tryck på sjukvården ökar antalet sjuksköterskor som läser vidare till specialistsjuksköterska märkbart. Samma ökning syns inte på grundutbildningen. Arkivbild.

Ovanligt många sökte till högskolan inför hösten och inte minst gällde det sjuksköterskeutbildningen.

Men det blev en blygsam ökning av antalet nybörjare på programmet. Däremot syntes en kraftig ökning på utbildningarna till specialistsjuksköterska.

Coronapandemin har i hög grad påverkat högskolan. Med varsel och allmänt osäkrare arbetsmarknad utökade regeringen antalet utbildningsplatser.

Söksiffrorna ökade också markant inför hösten, likaså antalet antagna. Nu, en bit in på terminen, har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) följt upp med uppgifter om hur många som de facto också registrerade sig på en utbildning och blev student.

Sammanställningen visar att antalet nybörjare på de största programmen som leder till en yrkesexamen landade på nära 42 000, en ökning med 9 procent jämfört med förra hösten. Utbildningarna till lärare, högskole- och civilingenjör ökade märkbart, likaså socionomutbildningen.

Blygsam ökning

Däremot fick sjuksköterskeprogrammet – trots ett stort sökintresse – inte mer än 100 fler nybörjare denna höst, jämfört med hösten 2019. Ökningen blev därmed inte större än 3 procent, trots att det fanns ett planerat utrymme för fler studenter.

En tänkbar förklaring är att det varit svårt att bygga ut utbildningen, skriver UKÄ i sin analys och får stöd för det av Malin Lindqvist Appell, vicedekan vid medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Det handlar om praktikplatser (VFU-platser) till studenterna.

– Vi är ju hela tiden beroende av att våra samverkanspartner i regioner och kommuner kan erbjuda oss VFU-platser. Vår största flaskhals är alltid tillgången på VFU-platser, och därför kan vi inte med kort varsel göra ökningar i antalet antagna, säger hon.

Brist på specialister

Men för att få hela bilden måste man också se till nybörjarna på specialistsjuksköterskeutbildningarna. Och de ökade kraftigt i höst. 470 fler nybörjare jämfört med i fjol motsvarar en 26-procentig ökning.

– Grundutbildningen till sjuksköterska har haft en utbyggnad de senaste fem åren. Men den stora bristen är bland specialistsjuksköterskor och barnmorskor, och därför har alla lärosäten fått mer medel till fler platser till höststarten. Så det är en tydlig strategi från regeringen att säkra upp på specialistsjuksköterskesidan, säger Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmets högskola.

Men det är inte självklart att alla studieplatser på specialistnivån alltid kan fyllas.

– En del lärosäten har under flera år haft bekymmer med att arbetsgivarna haft svårt att släppa loss sjuksköterskorna eller ge dem ersättning för studierna, konstaterar Johanna Adami.

På Sophiahemmet fanns också en farhåga att arbetsgivarna inte skulle kunna undvara sina sjuksköterskor.

– Men samtliga antagna kunde påbörja sina studier. Och det är väldigt, väldigt bra för den framtida kompetensförsörjningen, säger Johanna Adami.

Publisert: